(Last Updated On: 29. september 2020)

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit seneste kommunalbestyrelsesmøde, hvordan byggeriet for det nye plejecenter i Store Heddinge skal gribes an. Samtidig vedtog de en lokalplan og et kommuneplantillæg for området.

Store Heddinge: Alderssammensætningen i de kommende år vil ændre sig, blandt andet med flere pleje- og omsorgskrævende ældre i Stevns Kommune. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen tilbage i marts 2019 at der skal bygges et nyt plejecenter i Store Heddinge nær Plejecenter Stevnshøj.

Siden maj måned har forvaltningen været i dialog med udvalgte boligselskaber, og det har blandt andet givet anledning til en ny drøftelse af, om byggeriet af det nye plejecenter skal udføres i én eller to etaper.

– Vi har besluttet at bygge 40 plejeboliger i Store Heddinge i én etape. Senere tager vi stilling til behovet for og placering af flere plejeboliger i hele Stevns Kommune. Det vil dreje sig som om 10 til 15 boliger, og det kan både omfatte, at vi bygger nye boliger, eller at vi for eksempel bevarer eksisterende boliger på Plejecenter Stevnshøj, fortæller Anette Mortensen (V), borgmester i Stevns Kommune.

Hun uddyber:

– Det handler både om, at vi ikke får boliger, som vi risikerer, kommer til at stå tomme, og at vi får valgt de rigtige typer af boliger, som de ældre får behov for fremover. Det kan for eksempel være, at der bliver behov for flere boliger til demente. Derudover kan vi se, at de ældre typisk vælger en plejebolig i deres nærområde, og derfor kommer vi også til at se på behovet for plejeboliger i hele Stevns Kommune.
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit seneste møde, at Stevns Kommune skal være bygherre på servicearealerne for det nye plejecenter. Det betyder, at Stevns Kommune bliver ejer af arealerne i modsætning til at skulle leje dem.

Næste led i processen bliver, at kommunalbestyrelsen til oktober vil blive præsenteret for konkurrencemateriale – herunder kravspecifikation og konkurrenceparametre, som skal være grundlag for valg af det boligselskab, som skal stå for at opføre det nye plejecenter.

Lokalplan og kommuneplantillæg vedtaget

Som led i opførelsen af det nye plejecenter har forvaltningen udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 197. Planerne har været otte uger i høring, og undervejs har der været holdt borgermøder. Kommuneplantillæg og lokalplan er nu vedtaget af kommunalbestyrelsen.
Lokalplanen giver mulighed for at etablere i alt 55 plejecenterboliger med vejadgang, parkeringspladser og grønne opholdsarealer, stier med videre i området nær Plejecenter Stevnshøj.

Fakta om de nye plejeboliger:

  • Der er afsat knap 11 millioner kroner til at opføre det nye plejecenter.
  • Første spadestik forventes taget i september 2021.
  • Derved vil boliger kunne stå klar til indflytning fra september 2022.

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar