(Last Updated On: 31. marts 2020)

Ved at fremskynde renoverings- og vedligeholdelsesopgaver

Stevns: Kommunalbestyrelsen gav torsdag i sidste uge grønt lys til at fremskynde en række renoverings-, vedligeholdelses- og energimæssige tiltag på kommunale bygninger for at hjælpe det lokale erhvervsliv. Det skete på den lukkede del af mødet, hvor en del sager om anlægsbevilling var sat på dagsordenen.

– Vi ved, at mange virksomheder oplever et markant fald i opgaver som følge af det danske coronaberedskab. Men her kan vi som kommune hjælpe det lokale erhvervsliv. Ved at frigive penge til allerede planlagte tiltag på kommunale bygninger, får vi mulighed for at fremskynde egne opgaver og skabe nye opgaver i ordrebøgerne hos virksomhederne. Det kan forhåbentligt være med til at understøtte og holde gang i det lokale erhvervsliv, fortæller Anette Mortensen (V), borgmester i Stevns Kommune.

Hun tilføjer:

– Det er klart, vi kan ikke sætte alle vores planlagte tiltag på de kommunale bygninger i gang fra i morgen. Det vil ske løbende og med en grundig overvejelse om, hvordan opgaverne kan udføres, så vi følger naturligvis forholdsreglerne og øger ikke smitterisikoen. Vi skal passe på hinanden, og det gælder jo både kommunens medarbejdere, de borgere, som eventuelt befinder sig i de bygninger, hvor arbejdet bliver udført og de håndværkere, som kommer for at udføre arbejdet.

Udover at fremskynde opgaver for at understøtte erhvervslivet har Stevns Kommune også valgt at fremskynde alle betalinger til private leverandører for at styrke virksomhedernes likviditet. Betalingerne omfatter ydelser, som allerede er udført, men som stod til betaling senere.

Renoveringer og vedligeholdelsesopgaver

Der er frigivet penge til bl.a. at kunne sætte følgende opgaver i gang:

  • Renovere tagkonstruktion hos Børnehaven Bulderbo
  • Renovere omklædningsrum på Hotherskolen
  • Renovere facader på Stevnsbadet
  • Isolere i kælder på Hotherskolen
  • Udskifte vinduer og døre hos Stevns Naturcenter
  • Etablere nyt varmeanlæg hos Strøby Børnehave
  • Renovere belysning på Strøbyskolen
  • Etablere udendørsbelysning ved Store Heddinge Skole
  • Etablere udvendige overbygninger hos Bulderbo

Skriv en kommentar