(Last Updated On: 8. juli 2015)

Læserbreve-735x415Af:
Teknik & Miljø
Stevns kommune

Vi kan ikke gå ind i konkrete sager og forløbet af disse i pressen.

Opkrævningen af erhvervsaffaldsgebyret er dikteret i affaldsbekendtgørelsen. Erhvervsaffaldsgebyret er uafhængig af, hvor meget affald den enkelte virksomhed producerer og det dækker ikke over selve afhentningen af affald. Erhvervsaffaldsgebyret er i stedet et administrationsgebyr, der skal fordeles ud på alle virksomhederne i kommunen. Affaldsbekendtgørelsen siger også, hvem der skal fritages.

Miljøstyrelsen har allerede peget på hvilke brancher, de vurderer, skal fritages for at betale erhvervsaffaldsgebyret, så længe der er maksimalt en ansat. Miljøstyrelsen har også peget på hvilke selskabsformer, f.eks. ApS eller frivillige foreninger, der skal fritages, så længe der ingen ansatte er. Miljøstyrelsen har ligeledes undtaget de mindre virksomheder med en lav omsætning på 300.000 kr. to år før gebyråret. Kommunen giver desuden fritagelse til de virksomheder, som er ophørt i CVR inden udsendelse af fakturaen.

For de øvrige virksomheder er det kommunens generelle praksis, at alle virksomheder minimum har affald fra virksomhedens egen drift, blandt andet kontorhold og udskiftning af inventar. Erhvervsaffaldsgebyret er et årligt gebyr og der kan kun gives fritagelse for et år ad gangen.

Erhvervsaffaldsgebyret er brugerfinansieret, det vil sige at det samlede beløb skal fordeles på de virksomheder, der ikke får fritagelse.

Skriv en kommentar