(Last Updated On: 19. november 2018)

Det skal ske fra 1. januar 2020 og forventes at give en årlig besparelse på 1,8 mio. kroner

Stevns: Rengøringskorpset i Stevns Kommune består af cirka 40 medarbejdere, hvis opgave det er at gøre rent på kommunens skoler, i børnehaver, vuggestuer, sfo’er, rådhuset i Store Heddinge, sundhedscenteret i Hårlev, offentlige toiletter, kommunens tre biblioteker mm.

Rengøringen på kommunens plejecentres varetages ikke af rengøringskorpset.

Da kommunalbestyrelsen den 11. oktober andenbehandlede og et flertal af kommunalpolitikerne godkendte Budget 2019, godkendte man samtidig, at Rengøringskorpset i Stevns Kommune fra 2020 skal udliciteres og overgå til en privat aktør.

Af budgetposten ’Effektivisering af rengøring’ fremgår, at det vil give en forventet årlig besparelse på 1,8 millioner kroner fra 2020 og årene frem.

Medarbejderne er for nylig blevet orienteret om de nye planer på et fællesmøde.

Ingen afskedigelser

Politisk hører Rengøringskorpset under udvalget Plan, Miljø og Teknik.

Udvalgsformanden Flemming Petersen (V) oplyser til Stevnsbladet, at første opgave bliver at få beskrevet, hvad det er for en opgave, der sendes i udbud og hvilke krav der er til udførelsen af opgaven.

– Denne beskrivelse skal der så tages politisk stilling til, hvorefter udbuddet kan sendes ud. Herefter vil virksomheder, der ønsker at byde, prækvalificere sig, hvorefter nogle af dem får lov til at afgive bud. Til sidst skal kommunalbestyrelsen så tage stilling til, om man skal tage imod det vindende bud, forklarer udvalgsformanden.

Flemming Petersen forklarer også, at udbuddet skal ske i overensstemmelse med lov om virksomhedsoverdragelse, hvilket betyder, at de ansatte i Rengøringskorpset følger med og bliver ansat i den virksomhed, som vinder udbuddet og dermed skal overtage opgaven. Han forventer ikke, at det bliver nødvendigt med afskedigelser men at en eventuel personalereduktion vil ske via naturlig afgang.

Og ingen forringelser

Til spørgsmålet: Med en besparelse på 1,8 mio. kroner må man vel kunne forvente forringelser af rengøringsstandarden i kommunens offentlige rum?, svarer udvalgsformanden:

– Det vil ikke betyde noget for rengøringsstandarden. Det er det samme rengøringsprogram, som anvendes i dag, som udbydes. Private aktører har imidlertid bedre muligheder for at optimere rengøringsmetoderne og arbejdsplanerne.

Ekstern hjælp til processen

For at sikre, at Stevns Kommune får valgt det rigtige firma til opgaven, vil et eksternt firma blive hyret ind til at hjælpe med at lave et kvalificeret udbud.

– Der findes grelle eksempler på, hvor galt det kan gå at udlicitere kommunale opgaver. Men der er også rigtig mange gode historier. Det skal vi også sikre, at det her bliver, og derfor skal vi indkøbe den nødvendige eksperthjælp til at få lavet et godt forarbejde, siger Flemming Petersen.

Der er ikke i budget 2019 indregnet andre udbudsopgaver.
rmh

(Foto: Iris)

Skriv en kommentar