(Last Updated On: 31. august 2021)

Vi mener, at Stevns skal være en bedre kommune at være ung i. Vi bor i Stevns kommune og elsker at bo her og vi kan se enormt meget potentiale. Men lige nu er alt for få unge involverede i den demokratiske debat. Vi har for lidt indflydelse på den kommune, vi studerer, arbejder og bor i.

For at styrke de unges deltagelse i nærdemokratiet, bør der oprettes et ungebyråd i kommunen. Ungebyrådet skal bestå af unge op til 20 år, der brænder for at gøre en forskel. Ungebyrådets funktion skal være at give de unge politisk indflydelse, samtidig med at skabe grobund og interesse for lokalpolitik blandt unge.

Mange kommuner har i forvejen sådanne institutioner, der har vist sig at være enormt givende for både de unge og kommunen. Oprettelse af ungebyråd har givet flere kommuner inspiration til klimahandlingsplaner, udvikling af byområder og kulturinstitutioner samt hvad der skal ændres ved folkeskolerne i området. Ungebyrådet vil være de unges talerør til kommunen.

Sådan en institution er vigtigt, for at involvere en mere mangfoldig gruppe i kommunens beslutninger. Vi er klar over, at der har været oprettet et ungebyråd tidligere, som desværre ikke har fungeret. Vi er overbevist om, at det vil fungere, hvis man giver de unge muligheden for at have reel indflydelse. Den reelle indflydelse kan gives ved muligheden for at sætte ressourcekrævende initiativer i gang, med opsyn fra en kommunalt ansat.

Sofus Christensen (20 år), kandidat til kommunalvalg for RV Stevns og formand for Radikal Ungdom Sydkysten
Johannes Frimodt-Møller (19 år), kandidat til kommunalvalg for RV og bestyrelsesmedlem i Radikal Ungdom Sydkysten

Skriv en kommentar