(Last Updated On: 27. marts 2018)

Men de fleste genstande kan bevares

Museumsdirektør Orla Madsen er i gang med at gennemgå alle genstande på Stevns Museum før flytningen til Faxe.

Højerup: Beslutningen om at lukke Stevns Museum i Højerup er nu endelig sanktioneret i bestyrelsen for Østsjællands Museum, og forberedelserne med flytning af genstande til et nyt museum er i fuld gang.

Ingen sommeråbning

Stevns Museum har gennem længere tid været plaget af skimmelsvamp, og i 2017 var museet kun midlertidigt åben i skolernes sommerferie.

Det bliver det ikke i år, oplyser museumsdirektør Orla Madsen. Skulle beslutningen ændres, vil det fremgå af museets hjemmeside. Stevns Museum er lukket og slukket.

– Vi håber på, at vi kan flytte ind i Faxe tidligere rådhus efter sommerferien, siger Orla Madsen og tilføjer:

– Først med administrationen i september. Flytningen af genstande vil ske henover foråret, sommeren og måske lidt af efteråret.

Meget bliver bevaret

Østsjællands Museum har i alt cirka 25.000 genstande registreret, og en del er allerede i magasiner. Noget i Stevnsfortet og andet i Geomuseum i Faxe, forklarer Orla Madsen.

– Jeg kan ikke give et eksakt tal på, hvor mange af genstandene fra Stevns Museum, som kan reddes for angreb af skimmelsvamp, men vi har styr på samlingen, understreger han.

– Der er skarpe regler fra Kulturministeriet, og intet kasseres uden godkendelse, siger Orla Madsen, som samtidig kan berolige med, at langt de fleste genstande vurderes intakte efter rensning og behandling.

Stevns takkede nej til køb

Der er intet nyt om, hvad der skal ske med bygningen eller grunden i Højerup, som ejes af Østsjællands Museum. Det afgøres af en ny ejer efter salg.

Østsjællands Museum har fremsendt tilbud til Stevns Kommune, om at erhverve bygninger og grund i Højerup. Stevns Kommune har af forskellige årsager takket nej til tilbuddet.

– Kommunen er interesseret i at få bygget hotel eller vandrehjem, oplyser vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann, der samtidig oplyser, at kommunen ikke selv kan gøre dette.

Stevns vil godt have flere turister til at overnatte i længere tid, men der ikke er overnatningsmuligheder nok, hvorfor kommunen er villig til at ændre lokalplanen for området, så det bliver muligt at drive hotel eller lignende for en kommende ejer.

– Østsjællands Museum starter nu en proces om afhændelse af bygningerne og grunden, slutter Orla Madsen.
sky

Skriv en kommentar