(Last Updated On: 19. oktober 2018)

Rådhuset: Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at Stevns Kommune ikke ønsker at samarbejde med virksomheder der medvirker til skattely eller skatteunddragelse.

Satte dagsordenen

Det var Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlem, Jan Jespersen, som rejste sagen vedrørende Danske Banks skattely på kommunalbestyrelsesmødet den 11. oktober.

– Nej til skattesnyd i vores kommune. Kommunen må reagere på Danske Bank skandalen. Offentlige midler skal ikke ende hos svindlere, lød det fra Jan Jespersen.

Enhedslisten stillede efterfølgende forslag om, at »Stevns Kommune ikke samarbejder med virksomheder, der medvirker til skatteunddragelse eller hvidvask.«

Inddrog udbudspolitikken

Borgmester Anette Mortensen (V) var ikke uenig, men ønskede en anden formulering.

Medlem af Socialdemokraterne, Thomas Overgaard, talte for, at man også burde medtage et servicetjek på kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

Anette Mortensen fandt, at Enhedslistens indstilling og sagsfremstilling giver anledning til retslige problematikker, som Stevns Kommune ikke på nuværende finder tilstrækkeligt belyst eller retsligt underbygget.

For sanktionsmuligheder

Et flertal besluttede derfor, at Stevns Kommunes bankforbindelser ikke må medvirke til, at deres kunder på ulovlig vis kan unddrage sig skattebetaling ved at banken rådgiver om anvendelse af skattely og/eller ulovlig skatteplanlægning. Dette gælder nationalt og internationalt.

»Stevns Kommunes udbud vil fremover indeholde krav om, at leverandører ikke anvender skattely og/eller medvirker til systematisk ulovlig skatteunddragelse.

Overtrædelse af vilkåret om ikke at være involveret i sammenhænge, der vil kunne bedømmes som skatteunddragelse, sanktioneres med et vilkår i Stevns Kommunes kontrakter om, at overtrædelse af vilkåret vil blive betragtet som misligholdelse, med mulig ophævelse af kontrakten til følge.

Stevns Kommune vil i tæt samarbejde med kommunens revision, løbende drøfte og tilrettelægge mulige kontrolforanstaltninger.«

sky

 

Skriv en kommentar