(Last Updated On: 25. februar 2020)

Stevns: Borgmester Anette Mortensen (V) og kommunaldirektør i Stevns kommune Per Røner sendte fredag morgen i sidste uge et brev til social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) med ønsket om et møde. Det sker som en konsekvens af regeringens udspil til en model for udligningen, hvor blandt andet Stevns Kommune skal betale ekstra millioner, blandt andet til nabokommunerne Køge og Faxe.

Inden regeringen præsenterede sit udspil, havde Stevns Kommune forventet, at en udligningsreform ville give et øget tilskud til kommunen på mellem 45 og 55 millioner kroner om året, som skulle sikre, at Stevns kunne opretholde det nuværende serviceniveau. I stedet står Stevns til at skulle miste omkring 7 millioner kroner.

Under overskriften ’Stevns Kommune har brug for hjælp nu’, ridser de i brevet kort situationen op:

’Stevns Kommune har tidligere i juni måned 2019 skriftligt anmodet om din hjælp til at få udredt vores alvorlige økonomiske situation. En situation, hvor vi på trods af et af landets laveste serviceniveauer, ikke har økonomi til at opretholde dette eller har mulighed for at modstå udsigten til langt flere udgifter på eksempelvis ældreområdet.’

Stevns Kommune fik på baggrund af deres anmodning i juni 2019 mulighed for den 13. november 2019 at fremlægge deres synspunkter for ministerens embedsfolk.

Svært at forsvare og forklare

I brevet, der netop er sendt af sted, kan man videre læse, at Stevns Kommune er enig i regeringens ønske om en mere retfærdig fordeling af velfærden, hvor ’de bredeste skuldre må bære de tungeste byrder’.

’Det er vi herfra helt enige i, og havde derfor også set frem til, at Stevns langt om længe fik mulighed for at finansiere vores nuværende meget lave serviceniveau og ikke mindst mulighed for at imødegå kommende stigende udgifter. Et ønskescenarie var naturligvis også, at en fordeling samtidig ville bidrage til, at Stevns rykkede op mod serviceniveauet i en gennemsnitskommune, hvilket årligt kræver cirka 70 millioner kroner mere for vort vedkommende. Desværre fremstår vi i stedet som en velhavende kommune i det nyeste udspil, hvor vi skal aflevere penge til kommuner med langt højere serviceniveauer m.v. Det er ikke til at forklare eller forsvare over for vore borgere.’, står der i brevet, som afsluttes med oplysningen om at borgmesteren og kommunaldirektøren har været i dialog om udspillet med folketingsmedlem Tanja Larsson (S) – der er valgt i Faxe-Stevns Kredsen R.

De beder afslutningsvist om et fællesmøde med ministeren med ønsket om at få fremlagt ministeriets baggrundsmateriale med dertilhørende forklaringer.
rmh

Skriv en kommentar