(Last Updated On: 20. november 2019)

Køge bliver også inviteret med. Første opgave bliver at sikre udskiftning af Østbanens nedslidte skinner, som pr. 15. december medfører forringelser for togpassagererne – med længere rejsetid, færre afgange og togskifte

Der var deltagelse fra begge fløje – fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti – der i mange andre sammenhænge kan være uenige. Men når det handler om Østbanen er der stor enighed om, at banens fremtid skal sikres til gavn for de to kommuners borgere. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Hårlev: Mandag formiddag blev en ny tværpolitisk og tværkommunal arbejdsgruppe dannet, en gruppe bestående af lokale politikere fra Stevns og Faxe kommuner, der vil arbejde for at modernisere Østbanen.

Det indledende møde blev afholdt hjemme i privaten på Hyldegårdsvej i Hårlev hos kommunalpolitiker og gruppeformand for Socialdemokratiet på Stevns, Steen S. Hansen, der i sine mange år som lokalpolitiker ofte har haft pendlernes vilkår på den politiske dagsorden.

– Østbanen er hovednerven for hele Stevns og det halve af Faxe. Den første opgave, som vi skal prioritere, må være at få lagt nye skinner på banen, indledte Steen S. Hansen efter at have budt velkommen til sine politiske kolleger fra Stevns og Faxe.

Mødet blev afholdt i Steen S. Hansens køkken og stue, hvor han efter velkomst ridsede sagens emner op. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Forringelser for pendlerne

Baggrunden for mødet var, at der den 30. september i år blev varslet forringelser for Østbanens passagerer. Dengang oplyste Movia i en pressemeddelelse, at man på grund af nedslidte skinner så sig nødsaget til at reducere hastigheden på hele strækningen fra 100 kilometer i timen til 75 kilometer i timen.

Det vil betyde længere rejsetid for de rejsende, når den nye køreplan træder i kraft pr. 15. december i år. Dertil kommer et færre antal afgange samt togskifte for rejsende på Rødvig-strækningen, som i Hårlev fremover skal skifte til et andet tog.

Alt sammen vil det forringe togturen for de mange pendlere, der dagligt rejser ud af de to kommuner til deres respektiver studier og jobs.

Formålet med mødet var dels at diskutere de problemstillinger og prioriteringer, der udover slidte skinner også omhandler den videre rejse fra Køge med tog- og perronskift samt ventetider. Dels at få nedsat af en arbejdsgruppe, som i første omgang skal arbejde målrettet for, at de nedslidte skinner bliver skiftet ud.

Borgmester i Stevns Kommune, Anettte Mortensen (V) og folketingsmedlem Tanja Larsson (S) deltog begge på mødet. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Prisen ukendt

Det er Lokaltog der står for driften af Østbanen, mens ansvaret for banens vedligehold ligger hos Region Sjælland, som ikke har afsat midler til udskiftning af skinnerne.

Det nøjagtige beløb, der skal bruges for at renovere skinnerne, kendes ikke, men det anslås at prisen kan ende på op til 660 millioner.

Hverken de lokale eller regionale politikere var blev informeret om trafikselskabernes beslutning, og kunne derfor læse om de forestående forringelser på Østbanen i pressemeddelelsen fra Movia.

Det fik blandt andet Stevns Kommune til at reagere, og borgmester Anette Mortensen (V) udtrykte dengang stor utilfredshed med processen, som hun fandt yderst urimelig.

Ej heller politikerne i Region Sjælland har været bekendt med, hvor skidt det stod til med skinnerne og konsekvenserne heraf.

På mandagens møde deltog Lars Folmann (DF), der både sidder i byrådet i Faxe Kommune og i Region Sjælland, hvor han blandt andet sidder i udvalget for Regional Udvikling, hvorunder Trafik hører.

Han kunne oplyse, at udvalgets medlemmer heller ikke var blevet informeret undervejs, men også måtte læse om tingenes tilstand i pressemeddelelsen.

Her ses de fire politikere fra Faxe Byråd. Fra venstre er det Lars Folmann (DF), Eli Jacobi Jacobsen (DF), Finn Hansen (S) og Christina Birkemose (S). (Foto: Rikke Michael Hansen)

Penge fra Christiansborg

Selvom transportminister Benny Engelbrecht (S) tidligere har afvist at finansiere opgaven, var der i gruppen bred enighed om, at pengene til at udskifte de nedslidte skinner skal komme fra Christiansborg. Det bliver derfor en vigtig opgave at få lagt pres på Folketingets politikere, hver gang muligheden opstår.

Det gælder både for de lokale politikere, mens også for folketingspolitikeren Tanja Larsson, som bor i Faxe Ladeplads. Hun indtrådte i Folketinget den 1. oktober og gav på mødet udtryk for, at hun vil gøre sit til, at der kan findes en løsning.

– Jeg er allerede begyndt, og jeg nævner Østbanen, så ofte jeg kan. I Socialdemokratiet har vi sagt, at vi skal have et Danmark i balance. Region Sjælland er den region, hvor der er længst til alting, hvor levetiden er markant kortest og hvor uddannelsesniveauet er lavt. Det skal der laves om på, sagde Tanja Larsson.

– Det handler om meget mere end skinnerne. Det handler for eksempel også om bosætning. Vi er kun én time fra København, men det bliver på ingen måde udnyttet. Det skal vi arbejde for kommer til at ske, understregede borgmester i Stevns kommune, Anette Mortensen (V).

Her ses tre af politikerne fra Stevns Kommunalbestyrelse. Fra venstre er det Mikkel Lundemann Rasmussen (K), Helen Sørensen (S) og Line Krogh Lay (R). (Foto: Rikke Michael Hansen)

Deltagelse fra begge fløje

På mødet deltog udover Steen S. Hansen syv kolleger fra kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune, fire folkevalgte politikere fra Faxe Byråd samt folketingspolitiker Tanja Larsson (S).

Fra byrådet i Faxe var der deltagelse af socialdemokraterne Finn Hansen og Christina Birkemose samt Dansk Folkepartis Eli Jacobi Jacobsen og Lars Folmann, der desuden er regionsrådsmedlem i.

Fra Stevns var der deltagelse fra Enhedslisten ved Sejer Folke, fra Konservative ved Mikkel Lundemann Rasmussen, fra Radikale ved Line Krogh Lay, fra Venstre ved borgmester Anette Mortensen, Jacob Panton og Flemming Petersen samt fra Socialdemokratiet Helen Sørensen og Steen S. Hansen.

Køge inviteres også med

Ved mødet blev en arbejdsgruppe dannet, som mødes næste gang søndag den 10. november. Medlemmerne fremgår af boksen.

Arbejdsgruppen vil gerne udvide med kommunalpolitikere fra Køge, som derfor kan forvente at få en invitation i nær fremtid.

Også transportministeren og transportudvalgets medlemmer kan forvente snart at høre fra arbejdsgruppen med ønske om foretræde.

Udover arbejdsgruppen vil også folketingsmedlem Tanja Larsson og borgmestrene i Faxe og Stevns, hhv. Ole Vive (V) og Anette Mortensen, arbejde videre på sagen.

Ved regionsrådsmøde mandag aften i sidste uge blev det godkendt at afsætte 8 millioner kroner til en projektering, som skal afdække, hvor lang tid en renovering vil tage og hvad det vil koste. En regning som skal deles mellem Region Sjælland og trafikselskaberne Movia og Lokaltog.

Analysen forventes igangsat ved årsskiftet og afsluttet inden sommerferien 2020.
rmh

Arbejdsgruppens medlemmer

Arbejdsgruppen består af:

  • Eli Jacobi Jacobsen (DF, Faxe)
  • Lars Folmann (DF, Faxe)
  • Christina Birkemose (S, Faxe)
  • Finn Hansen (S, Faxe)
  • Flemming Petersen (V, Stevns)
  • Line K. Lay (R, Stevns)
  • Sejer Folke Henriksen (EL, Stevns)
  • Steen S. Hansen (S, Stevns)

Skriv en kommentar