(Last Updated On: 7. maj 2014)

LaeserneSkriver1

af Tim Pedersen, Blåklokkevej 24,Strøby Egede

Den 25. april 2014, kunne man læse i Dagbladet at borgmester Mogens Haugaard nu åbner op for en nordlig linjeføring af den nye omfartsvej fra Stevns til motorvejsnettet. Dette er jeg meget glad for at læse, da den sydlige linjeføring fra Klippinge over Hårlev og til Herfølge Syd som Stevns og Køge for nyligt var blevet enige om, ikke er den rigtige løsning for trafikproblemerne for borgerne i Stevns og Køge. Den rigtige løsning er derimod en så nordlig linjeføring som muligt, via Billesborgvej, nord om Herfølge hvor der laves en ny motorvejstilslutning, dermed kan hele Stevns få glæde af den nye vej.   Tilbage i 2008 blev der udarbejdet en Rambøll analyse som beregner hvor meget trafik en ny omfartsvej vil flytte, og dengang viste beregningen at en sydlig løsning blot vil flytte 2.700 biler af de dagligt 18.500 biler som dagligt kører fra Stevns mod Køge, mens en nordlig løsning vil flytte hele 4.000 biler. Hvis Stevns og Køge skal få folketinget til at bevilge penge til en ny vej, skal det være til den vej som afhjælper problemet med de 18.500 biler som dagligt passerer Køge centrum mest muligt, og det er som Rambøll analysen tydeligt viser en nordlig linjeføring. Jeg ved godt, at Køge er imod en nordlig løsning, men dette kan jeg ikke forstå, da det da også må være i Køges interesse at få så mange biler som muligt til at køre uden om Køge centrum, hvor der dagligt er store trafikale problemer med den støj og forurening som det medfører. Desuden vil en ny motorvejstilkørsel nord om Herfølge, også komme de mange borgere i Herfølge til gode. Vejen vil gå nord om Herfølge i et område hvor der hovedsageligt ligger industri, og man kunne f.eks. tænke sig at vejen blev delvist nedgravet, eller der kom nogle støjskærme op. En nordlig linjeføring vil være en kæmpe gevinst for hele Stevns, da der de næste mange år vil ske en stor tilflytning til Køgeområdet, og hvis Stevns skal have del i disse gode skatteborgere, så skal der gode trafikale forbindelser til motorvejsnettet til. Det vil betyde et kæmpe løft til bosætningen i den nordlige del af Stevns Kommune, Strøby Egede, Strøby, Vallø osv. og skatteindtægter som vil komme hele Stevns til gode. Så kære politikere i Stevns kommune, og borgmester Mogens Haugaard, stå fast på en nordlig løsning, og lad ikke Køge kommune komme igennem med deres krav om en sydlig linjeføring. Det vil blot være spild af skattepenge, da den ikke løser problemet for hverken Køge eller Stevns Kommune.

Skriv en kommentar