(Last Updated On: 16. maj 2021)

Formanden for det særlige Verdensmålsudvalg er tilfreds med boligudspil

Line Krogh Lay har sammen med udvalgsformand Flemming Petersen (V) indspillet seks små film om den ny boligpolitiks visioner, som kan ses på Stevns Kommunes hjemmeside. (Foto: Stevns Kommune)

Boligpolitik: Kommunalbestyrelsen nedsatte i marts 2019 et såkaldt § 17 stk. 4-udvalg ”Stevns Verdensmål”, der skulle øge fokus på FN’s Verdensmål.

Et § 17,4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte med henblik på at løse en konkret opgave. Udvalget var sammensat af seks borgere og tre politikere fra kommunalbestyrelsen, og formanden var Line Krogh Lay (R).

Proces medfører nyt

Udvalget præsenterede fire visionspunkter for kommunalbestyrelsen i december 2019, som bl.a. bæredygtige, drivhusgasneutrale, grønne boliger som en realitet i 2030, og at naturen er integreret i kulturlandskabet og i bebyggelserne.

Det har nu udmøntet sig i udkast til en boligpolitik, med seks temaer, om bl.a. varierede boliger til alle, liv i landsbyerne og miljøvenligt boligbyggeri.

Stevnsbladet har spurgt Line Krogh Lay om hvilke af de seks mål, som står hendes hjerte nærmest?

– Det gør de alle sammen, fordi de hænger sammen. Min kæphest er nok biodiversiteten og det klimavenlige byggeri, og så skal der være plads til vildskab. Processen har allerede nu medført en lang række ændringer, både i forhold til helt konkrete tiltag og i forhold til kommunens praksis. F.eks. er verdensmålene tænkt ind i Planstrategien og i målsætningerne i Kommuneplanen, som i øjeblikket er i høring. Mange af tiltagene er allerede sat i værk, og det er jo vildt i sig selv, lyder det fra udvalgsformanden.

Ressourcestærke borgere

Line Krogh Lay forklarer, at de seks områder er valgt fordi de alle er vigtige i forhold til FN’s verdensmål, og for at udvikle en fremtidssikret boligpolitik. Så de hænger sammen og alle har en vigtig berettigelse, siger hun.

”Men er det realistiske at Stevns får klimavenlige boliger?”

– Det er det, for der er stigende lovgivning på området, og folk går meget op i hensyn til natur og klima. Og det er jo ikke kun nybyggeri der er fokus på, det er også renovering af eksisterende boliger og et grønt blik på byggematerialer. Vi skal sikre den rigtige information og have en åben dialog med borgere om klimatiltag. Det er ekstremt vigtigt at Stevns profilerer sig på klimaområdet, fordi det kan også tiltrække ressourcestærke borgere til kommunen, siger hun.

Den grønne dagsorden

Det radikale kommunalbestyrelsesmedlem finder, at boligudspillet tegner godt for fremtiden, og at udvalgets medlemmer kan genkende deres arbejde i det, siger en glad udvalgsformand.

”Har udvalget fået sine visioner med i det politiske boligudspil?”

– Det kommer til at tegne en stærk bosætningsprofil for Stevns. Mange af tiltagene er allerede sat i værk, og det er jo vildt i sig selv.

Jeg er meget tilfreds med hele processen, og det resultat, der er til høring i øjeblikket. Det tegner godt for fremtiden, og udvalget og jeg kan virkelig genkende vores arbejde i det. Så jeg er en glad udvalgsformand. Den grønne dagsorden er begyndt med en naturpark i Ådalen: Et andet spin off fra Stevns Verdensmål er projekt Bivenlig kommune. Dette bare for at nævne nogle få eksempler.

Der er grøde i kommunen, slutter Line Krogh Lay.

sky

Skriv en kommentar