(Last Updated On: 27. juli 2022)
Stevns Kommunes skilteoplæg omfatter nærhed til naturen som f.eks. denne vejviser i kampesten.
(Fotos: Stevns Kommune)
Stevns: De kreative hjerner i kommunens Teknik- og Miljøforvaltning har taget et prisværdigt initiativ til ny ensartet visuel identitet for de rekreative områder i Stevns Kommune.
Det skyldes ifølge centerchef Birgitte J.T.K. Nielsen, at skiltene ved Stevns Kommunes rekreative områder i mange år har været præget af en stor uensartethed, hvilket kan være forvirrende for gæster og brugere. Det råder kommunen nu bod på med en ny, sammenhængende skilteprofil.
Og som en cadeau til borgerinitiativet bag Klippinge Bypark, er denne udtaget til pilotprojekt for de forskellige forslag til ny skiltedesign.

Helhedsoplevelse

De nye skilte kommer i forlængelse af udviklingen af en skilteprofil til verdensarvsdestinationen Stevns Klint, forklarer Birgitte J.T.K. Nielsen.
– Rent visuelt læner designet sig således op af skiltningen langs Stevns Klint og tegner en tydelig rød tråd, samtidig med at være sin egen klare identitet. Målet er at ensrette den rekreative skiltning, piktogrammer, kort mv. i parker, langs stier og ruter, ved servicefaciliteter osv., samtidig med, at der ryddes op i ’skoven’ af skilte. Den nye skilteprofil skal være med til at styrke helhedsoplevelsen og de besøgendes oplevelse af at være kommet til et særligt sted, siger hun.
Formanden Plan, Miljø og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V) fortæller, at man efter sommerferien evaluerer pilotprojektet i Klippinge, og efter eventuelle tilpasninger lægges det endelige design frem til politisk godkendelse i udvalget i efteråret. Herefter er det nye skiltekoncept klar til at blive rullet ud i hele kommunen, f.eks. i den kommende naturpark i Tryggevælde Ådal.
– Vi oplever heldigvis en stor interesse for vores skønne natur. Med den nye skilteprofil ønsker vi et mere gennemført udtryk, så vores gæster føler sig taget i hånden og ledt godt rundt det enkelte sted. Når vi har valgt det endelige design og skiltesystem er vi klar til at gå videre rundt omkring i kommunen. Det vil dog ikke være noget, som sker ’over natten’, for der er ikke afsat en stor anlægssum til udskiftningen. Vi udskifter derfor skiltene løbende som en del af vores daglige drift, slutter Flemming Petersen.

Tilpasset naturen

Den politiske udvalgsformand ser meget gerne, at borgerne involverer sig og giver tilbagemeldinger om de nye forslag til skiltning, og dem skulle man kunne se fra denne uge i området ved Klippinge Bypark, og så kan man jo samtidig nyde en tur i byparken.
Der placeres tre oplæg i Klippinge omkring byparken, som tager afsæt i følgende elementer: Porte, der fungerer som ankomstmarkører; ankomstskilt med information, kort mv; tavlepæle med mindre formidling, kort mv. og så skiltning på inventar såsom bænke.
Designprogrammet tager hensyn til bl.a. det klassiske landsbymiljø og mikrohabitater, der tilgodeser biodiversitet. Derfor vil træ indgå i de fleste skiltetyper, som f.eks. træsvellen, der kan markere overgangen fra et kulturrum til et naturrum. Der vil være stolper med informationstavler i forskellige højder, pæle som rutemarkører med piktogrammer ved bl.a. stisystemer, og sågar inddrages større eller mindre kampesten med indgraveret tekst.
Fælles for alle skilte er et smukt lille logo med en smuk bølget linje, der både illuderer Stevns beliggenhed ved havet og det berømte fiskeler i Stevns Klint, og som også indgår i kommuneskjoldet.
– Alle er meget velkommen til at skrive til mig med deres kommentarer til de tre designs på: birnie@stevns.dk, lyder det fra centerchef Birgitte J.T.K. Nielsen.

Det er Klippinge Bypark, der er udtaget som pilotprojekt for Stevns Kommunes nye visuelle design. Den bølgende linje, som går igen på alle skilte, ses på stolpen nederst til venstre.

Destination Stevns Klint

Parallelt med processen med designarbejdet løber også Udviklingsplan destination Stevns Klint, som kommunalbestyrelsen godkendte i juni for to år siden.
Designet for klinten og designet for det øvrige Stevns skal harmonere og sammen skabe helhed for de besøgende. Derfor skal den nye visuelle identitet, wayfinding og formidlingen af de rekreative steder på Stevns, også indgå ved f.eks. Naturparken i Tryggevælde Ådal, lyder det samstemmende fra centerchef Birgitte J.T.K. Nielsen og udvalgsformand Flemming Petersen.

De tre udkast til design er udarbejdet af Leh Poulsen fra firmaet Le bureau. Leh står også bag designet til skiltene langs klinten ved Stevns Verdensarv.
Firmaet Flemming Schrøder A/S og andre lokale håndværkere står bag selve udførelse og opsætningen.

Her er flere eksempler på kommunens nye skiltedesign:

Der er også skilte ved områder der fremmer biodiversitet.

Alternativ skiltning ved gangstier.
Der kommer også nye skilte ved kulturarvsanlæg.
Sådan kan de nye informationsstolper se ud.

Skriv en kommentar