(Last Updated On: 17. november 2020)

Klimaaktivister skriger sig hæse på mere skov og sommerfuglevenlig natur og verden skælder og smælder, når brasilianerne brænder Amazonas af. Imens siger Stevns Kommune nej tak til mere skov. Det vidner om en manglende kommunal fornemmelse for tidsånden, som får Frank Jensen til at fremstår som en Metoo-aktivist!

Sagen drejer sig om et lille areal mellem Hårlev og St. Tårnby, hvor jeg ønsker at rejse skov på de resterende 2/3 af min grund. Et område der i dag drives som konventionelt landbrug. Vi erstatter altså et stykke udskældt monokultur landbrug med et stykke økologisk skov. Uden at det koster kommunen eller skatteborgerne en krone.

Men kommunen takker nej med en begrundelse om, at det ødelægger kulturlandskabet med et øjensynlig karakteristisk ’dødislandskab’ (noget med istiden som jeg hermed opfordrer alle til at nyde, når de kører i bil mellem Hårlev og St. Tårnby) og at det vil ’sløre oplevelsen af stjerneudskiftningen’ (noget jeg også på det kraftigste vil opfordrer alle til at nyde på samme biltur). Stevns Kommune får det nærmest til at lyde som om, at jeg har ansøgt om at bygge timesharelejligheder langs den mest bevaringsværdige del af Stevns Klint.

Faktum er, at området i dag allerede er omgivet af beplantning på skeldigerne, og om 30 år, når skoven fælles, så vil landskabet være præcis det samme. Man kan fodre svin med landsbyer, hvor man kan se langt bedre eksempler på stjerneudskiftning end udenfor Lystrup. Ikke bare i Danmark, men også i vores egen kommune. Så hverken dødislandskab eller resterne efter adelens systematiske udnyttelse af bønderne i 1700-tallet tager varig skade.

Det lugter af en refleksafvisning taget bag et bekvemt skrivebord allerede i august måned. Derefter tager det to og en halv måned at behandle min klage (som i øvrigt betyder, at min finansiering af skovprojektet falder for en tidsfrist), som munder ud i det samme svar som kort kan oversættes til: Vi beklager, men kommunen finder istidslandskabet og hensygnende markskel med stavnsbindingsassociationer vigtigere end rejsning af ny natur.

Kom nu Stevns. Vi taler om skovplantning ikke bortsprængning af Klippinge bjerg eller etableringen af et nyt Lalandia. Et stykke skov vil ikke krumme et hår på hovedet af hverken markskel eller bakkelandskabet fra istiden. Det vil derimod give plads til vild natur med alle de medfølgende fordele i form af trækfugle, råvildt, sommerfugle og insekter.

Skulle vi ikke hæve ambitionsniveauet og sætte ny natur over hensynet til landsskabsdetaljer ingen af os værdsætter alligevel, og som i øvrigt ikke på nogen måde tager skade af at blive beklædt med ny skov.

Jeg trøster mig dog ved, at området nu syntes fredet som kød til frokostordningen i det offentlige. For hvis nyplantet skov er en umulighed grundet kulturlandskabet, så løber vi på skøjter i helvede før der kan gives dispensation til en seks meter bred stribe asfalt på tværs af området. Dermed kommer en omfartsvej rundt om Hårlev altså ikke til at løbe over min mark eller omkring Lystrup.

Med venlig hilsen
Tømrermester Reinhard K. Kluge
Køgevej 21
Hårlev

Skriv en kommentar