(Last Updated On: 30. juni 2020)

Første byggesten blev lagt

Politik: Stevns har ikke en egentlig boligpolitik, kom det frem, da det særlige Verdensmålsudvalg i december 2019 anbefalede kommunalbestyrelsen at få sig en overordnet plan for styring af kommunens boligpolitik.

Fundament af fakta

Men nu skal det være, besluttede en enig kommunalbestyrelse onsdag den 24. juni.

Det særlige udvalg igangsatte en dataindsamling, for bl.a. at kunne udarbejde årlige befolkningsprognoser, og boligprogrammet udgør nu det nødvendige fundament af fakta, der skal til for at kunne udarbejde en egentlig boligpolitik.

– Det giver mulighed for at tegne en retning, sagde udvalgets formand Line Krogh Lay (R), og fortsatte:

– Jeg glæder mig, og udvalget vil komme med konkrete forslag, lød det fra Line Krogh Lay.

Ø: Husk lavindkomstgrupper

Formanden for Plan, miljø og teknikudvalget, Flemming Petersen (V) delte hendes glæde og så frem til ”gerne utraditionelle forslag”.

Et sådant havde Enhedslistens Jan Jespersen parat, og efter han havde erklæret det bolipolitiske oplæg for ”spændende”, understregede han:

– Jeg vil bede om, at det er en boligpolitik der også tilgodeser folk på overførselsindkomster og andre med lave indkomster.

Line Krogh Lay replicerede, at der ville blive rig mulighed for input om hensyn til lavindkomstgrupper, ligesom forslag til handicapboliger og grønne boligløsninger.

Rammer revideres løbende

Den kommende boligpolitik skal blive en vision for boligudbygningen, mens de konkrete rammer for boligbyggeriet fastlægges i kommuneplanen, som revideres hvert 4. år.

Boligpolitikkens formål er at sikre, at udbuddet af boliger matcher fremtidens behov, og lægger de overordnede rammer for planlægning af og strategier for kommunens udvikling, både på langt og på kort sigt, lød det i oplægget.
sky

Tidsplan for ”Boligpolitik” på Stevns

 • 26. august 2020 – Møde i §17 stk. 4 udvalg om rammer for de overordnede temaer som boligpolitikken skal have fokus på.
 • 29. september 2020 – Temadrøftelsen i Plan, miljø og teknikudvalget.
 • 22.oktober 2020 – Workshop for kommunalbestyrelsen.
 • 10. november 2020 – Møde i Plan, miljø og teknikudvalget med godkendelse af spørgeskema, der skal gøre det ud for et for-borgermøde.
 • 25. november 2020 – Kommunalbestyrelsesmøde.
 • December 2020 – Gennemførelse af spørgeskema (4 uger).
 • Januar og februar 2021 – På baggrund af workshop for kommunalbestyrelsen og den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse udarbejdes der et udkast til en boligpolitik.
 • Marts 2021 – Politisk behandling af udkast til boligpolitik i Plan, miljø og teknikudvalget og kommunalbestyrelsen.
 • Marts, april og maj 2021 – Ifald udkast godkendes, sendes ”Boligpolitik” i 8 ugers høring.
 • April 2021 – Afholdelse af borgermøde i forbindelse med høring.
 • Juni 2021 – Endelig godkendelse af ”Boligpolitik” i Plan, miljø og teknikudvalget og kommunalbestyrelsen.

Skriv en kommentar