(Last Updated On: 11. august 2014)

LaeserneSkriverAf Jørgen Gregersen,
Medlem af kommunalbestyrelsen for Stevnslisten

Læserbrev fra Jørgen Gregersen og svar fra borgmester Mogens Haugaard:

Hermed anden og sidste sommeragurk fra undertegnede i denne omgang.
Jeg ved ikke, om jeg skal være bekymret, men jeg er det i stigende grad. Jeg er det, fordi jeg oplever en udvikling, hvor den viden vi politikere skal have for at udføre vores arbejde, begrænses af en tilsyneladende politisk/administrativ censurering af hvilke oplysninger vi må få. Jeg har de seneste måneder oplevet det i et par tilfælde i Børneudvalgets arbejde.
I det første tilfælde bad jeg om, at måtte få indsigt i den rapport som eksterne konsulenter har lavet om Stevns kommunes Familieafdeling. Kommunen nægtede, at udlevere rapporten med den begrundelse, at den hører under Økonomiudvalget.
Når jeg ønsker at se den rapport, så skyldes det vi i Børneudvalget efter sommerferien skal have en debat om, hvordan vi kan styrke den tidlige indsats for de børn og unge som har brug for det. Her havde den eneste rigtige måde været, ud fra et helhedssyn, at inddrage både sundhedsafdelingen, institutionerne, skolerne og Familieafdelingen, men Dansk Folkeparti, Venstre, Radikale og Konservative ønsker kun, at se isoleret på Familieafdelingen og da de udgør et flertal bliver det sådan.
Når vi så i Børneudvalget kun skal debattere den tidlige indsats indenfor Familieafdelingens område, så synes jeg det er bekymrende, at jeg som medlem af udvalget, ikke må se de eksterne vurderinger af området som allerede findes.
Det andet tilfælde af lukkethed drejer sig om en henvendelse, som ca. 30 medarbejdere fra en af vore folkeskoler har sendt til Stevns kommune. Et ønske om at måtte se indholdet af denne henvendelse er blevet afvist fra politisk/administrativ side.
Som medlem af Børneudvalget har jeg blandt andet det politiske ansvar for kommunens folkeskoler. Jeg vil meget gerne give politisk opbakning til folkeskolen og dennes ledelse, men jeg vil gerne give den på et oplyst grundlag så min opbakning ikke skal ske på baggrund af myter og tilfældige gisninger.
Jeg ved fra mine mange år som kommunalpolitiker, at verden sjældent er sort eller hvid. Jeg har oplevet ledere som i bedste fald kunne blive meget bedre, men jeg har også i skole- og institutionsverdenen oplevet ’kliker af gamle medarbejdere’, hvis eneste formål synes at være et stop af enhver udvikling. Blandt andet derfor kunne det være rart ikke, at få sorteret den information jeg får. Husk på vi er jo som politikere underlagt tavshedspligt, hvor det er nødvendigt.

Den enkelte borger i Stevns kommune skal kunne have en berettiget forventning om, at vi politikere styrer kommunen på en ordentlig og seriøs måde. Vi kan være enige eller uenige politisk, men det er bare lidt ærgerligt, hvis vi ikke er enige om, at det skal ske på et oplyst grundlag.

Derfor min bekymring…

Stevnsbladet har indhentet svar fra borgmester Mogens Haugaard til ovenstående læserbrev:
Kære Jørgen, Kommunens politikere skal naturligvis have det materiale, som de har behov for og som loven foreskriver. Reglerne bliver derfor præciseret på førstkommende Økonomiudvalgsmøde, så vi sikrer, at alle lovlige oplysninger fremadrettet kommer frem ligesom alle involverede vil få et fælles udgangspunkt for spørgsmålet.

Skriv en kommentar