(Last Updated On: 2. juni 2014)

LaeserneSkriver

Af Steen S. Hansen
På den socialdemokratiske gruppes vegne

– Replik på åbent læserbrev fra skolebestyrelserne.

Overskridelsen af budgetrammen inden for området med udsatte børn er en tilbagevendende udfordring, og det er heller ikke atypisk, at den 1. budgetopfølgning viser et større underskud, men normalt plejer vi (politikerne) at have is i maven, da udgifterne typisk udlignes noget hen over året.
På det seneste kommunalbestyrelsesmøde havde vi (socialdemokraterne) begæret sagen i kommunalbestyrelsen, da vi ikke ønskede at skolerne/børnene inden for normalområdet igen skal udsættes for en større besparelsesrunde.
Vi foreslog, at man bevarede overblikket og afventede de næste budgetopfølgninger, før man foretog drastiske indgreb på området.
Vi foreslog endvidere, at samtlige gruppeformænd for alle kommunalbestyrelsens partier blev indbudt til et møde, således at der kan findes en samlet og holdbar løsning inden for området, således at vi fremover kan undgå besparelserne på normalområdet, når udgifterne til udsatte børn og unge stiger.
Til orientering blev vi nedstemt af flertalsgruppen – Venstre, De konservativ, Dansk Folkeparti og De Radikale – som ikke ønskede at indgå i dialog, hvorfor besparelserne fastholdes af flertalsgruppen.
Jeg skal nævne, at Stevnslisten og Enhedslisten støttede op om vores forslag.

Skriv en kommentar