(Last Updated On: 24. maj 2018)

Stadig akut lægemangel

Stevns: Sundhedsministeriet har sat i alt 800 mio. kr. af til bedre læge- og sundhedshuse. 48 kommuner søgte denne pulje, men ikke Stevns, selv om der stadig er akut mangel på læger i kommunen.

Kort ansøgningsfrist

I første omgang kunne kommuner og regioner søge om tilskud til nye læge- og sundhedshuse for 200 mio. kroner.

Det skal ifølge Sundhedsministeriet være med til at rykke sundhedsvæsenet ud i nærområderne. Men Stevns missede at få del i den første pulje.

– For det første var der en meget kort ansøgningsperiode, og når det gælder planlægning af anlæg og byggerier mv. er planlægningshorisonten lidt længere, end hvis vi søger et puljeprojekt, hvor vi alene skal søge medarbejdere til løsningen af opgaven, forklarer centerchef Tina Mørk fra Sundhed og Omsorg.

Ingen politik om ansøgning

Den politiske formand for Social- og Sundhedsudvalget, Henning Urban Dam Nielsen, finder puljen interessant, men oplyser, at der ikke er taget konkret stilling til om og i giver fald hvornår, Stevns kommune ansøger.

Men der er al mulig grund til at søge de ministerielle midler, hvis man lytter til centerchefen.

– Det er ikke sådan, at puljen er uinteressant for Stevns, f.eks. har vi jo sygeplejerske-klinikker liggende i tilknytning til vores plejecentre, og sundhedsplejen ligger i tilknytning til Rehabiliteringscenter Stevnshøj, hvilket der jo kunne være synergi i at knytte nærmere til et eller flere lægehuse, siger Tina Mørk og tilføjer:

– Men et evt. samarbejde med ét eller flere lægehuse, og også evt. regionale ydelser i det samme hus, vil kræve mere planlægning.

Drøm om tværfaglighed

Læge og praksiskoordinator Søren Due-Andersen fra Lægehuset i Store Heddinge ser positivt på de kommunale planer om et samlet sundhedshus, specielt på grund af muligheden for tværfaglighed.

– Det er jo en gammel drøm, og vil givetvis kunne gøre rekrutteringen af nye læger attraktivt.

Søren Due-Andersen forklarer, at lægehusene i både Store Heddinge og Hårlev er ældre, og at selv om der er gjort rigtigt meget for at gøre lægehusene tidssvarende, så ville man med fordel kunne søge penge til at udvide de eksisterende huse med f.eks. hjælpepersonale som sygeplejersker, socialrådgivere og laboratorium.

Endnu en læge stopper

Både Tina Mørk og Søren Due-Andersen erkender, at der fortsat er akut mangel på læger på Stevns.

Lægehuset i Store Heddinge har tidligere mistet læger, og der vil fra 1. juli i år blot være fire læger tilbage.

Både praksiskoordinator og kommunens sundhedschef bekræfter, at der fortsat arbejdes med planer om et samlet sundhedshus på Bjælkerupvej, hvor der i dag bl.a. er rehabilitering, hjemmepleje og ældreboliger.

Frem til 2021 kan der søges om yderligere 600 mio. kr. i Sundhedsministeriet.
sky

 

Skriv en kommentar