(Last Updated On: 1. juni 2021)

Stevns blev af Køge tvunget til at acceptere en statsvej tværs gennem Vallø Storskov.

Med blot en smule indsigt ville man på forhånd vide, at dette af miljømæssige årsager ikke kunne lade sig gøre. Selv Vejdirektoratet kunne se det. Derfor lavede de en alternativ rute længere mod syd uden Stevns’ viden. Et håbløst projekt – alt for dyrt, få trafikanter!

15 mio. skattekroner og tre år er spildt. Og hvad har så Stevns lært af det?

Stevns kommer nu med to forslag:

1. En linjeføring fra Klippinge, nord om Hårlev, syd for Vedskølle og syd om Herfølge til motorvejen.

Linjeføringen er er stort set identisk med Rambølls rapport fra 2015 ”Omfartsvej syd om Herfølge supplerende analyse”.

Projektet faldt, fordi man ikke kunne gå gennem Vallø Stifts jorde pga fredning.

Rambøll havde beregnet, at kun 1400 biler – svarende til 1/10 af, hvad der kører gennem Strøby Egede – vil benytte strækningen Klippinge – Hårlev over Tryggevælde Ådal (Natura 2000), og anlægsprisen for denne strækning er ca. 300 mio. kr. pga en 370 meter lang ”højbro” over ådalen.

2. Det andet forslag er en bro syd om Strøby Egede, vej syd om Herfølge til ny motorvejstilslutning.

Begge forslag er på forhånd dømt håbløse og spild af tid og skattekroner, da de vil gå gennem Vallø Stifts fredede jorder. Vallø Stift vil højt sandsynligt ikke acceptere dette, da der findes bedre løsninger.

Den bedste løsning for alle parter vil være en vejføring (bro) syd om Strøby Egede, Billesborgvej, ny motortrafikvej uden om Egøje, nord om Herfølge til motorvejen. Alle vejskæringer skal være med tunnel eller bro. Alt sammen godt beskrevet i Vejdirektoratets rapport nr. 591-2018.

Alle eksperter har altid sagt, at jo mere nordlig en statsvej bliver placeret, jo mere vil den aflaste. Og det ved Vallø Stift også.

Hvis man ser på projektet med helt friske øjne og går helt ned i dybden, vil man konstatere, at Køge i virkeligheden får mere ud af en helt nordlig løsning end Stevns.

Erik Larsen
Amtsskrivervej 14
Strøby

Skriv en kommentar