(Last Updated On: 29. april 2014)

Lars-Klausen
Lars Klausen fortsætter som formand for Stevns Turistforening. (Foto: Charlotte Skøtt)
.

STEVNS: Lars Klausen, Rødvig, er fortsat formand for Stevns Turistforening. Det fremgår efter en velbesøgt generalforsamling med 84 fremmødte medlemmer på Traktørstedet Bøgeskoven, hvor bestyrelsen efterfølgende konstituerede sig.

Også næstformand Jens Carl Jørgensen, Store Heddinge og sekretær Kathrine Hendriksen, Rødvig, fortsætter på posterne. Sidstnævnte var på valg og modtog genvalg. Der var også genvalg til Dan Christensen, Strøby fra Engvang Frugt/Stevns Fødevarenetværk. 1. suppleant Carsten Ewertsen, Strøby Egede, modtog lige ledes genvalg. Ny 2. suppleant, Aase Sørensen, Stevns Camping, blev nyvalgt.

Turistchef Lone Dalthur udtrykte stor tilfredshed med at få en repræsentant fra campingpladserne ind i bestyrelsen:

”Det er på campingpladserne, at Stevns har allerflest overnattende gæster – 70.424 overnatninger sidste år – dvs. i 2013”, oplyste hun.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne, Rikke Gliese-Mikkelsen, V,  og Steen Nielsen, S, er indtrådt i bestyrelsen som kommunalt udpegede medlemmer.
cs

Skriv en kommentar