(Last Updated On: 18. januar 2018)

Politikere sætter hælene i over for konsekvenser af besparelsesforslag i Østsjællands Beredskab

Der kæmpes for at bevare serviceniveau og responstid for udrykning trods besparelsesforslag for Østsjællands Beredskab.

Stevns: Det har skabt uro, at Beredskabskommissionens forslag til risikobaseret dimensionering (RBD) indebærer en samlet besparelse på fem millioner kroner.

Nogle medier har antydet, at det bl.a. ville betyde, at brandstationen i Hårlev skulle nedlægges.

Det har fået Hårlev Borger- og Erhvervsforening til at iværksætte en underskriftsindsamling for at bevare den lokale brandstation.

Dette ønske tilslutter Stevns politikere sig.

Stevns har to krav

På Økonomiudvalgets møde den 8. januar, hvor beredskabschef Lars Robetje deltog, blev den såkaldte RBD-plan anbefalet til godkendelse, men med to klare forbehold.

Med udgangspunkt i Stevns kommunes store geografi, fastholdes krav om at bibeholde to lokale stationer, som i dag ligger i Hårlev og Store Heddinge.

Dernæst skal den nuværende responstid for udrykning og serviceniveau, som minimum, fastholdes.

Økonomiudvalget forudsætter, at Stevns Kommune får forelagt udmøntningen af den nye RBD før endelig vedtagelse i slutningen af januar i Beredskabskommissionen, som udgøres af otte kommuner.

– Såfremt den ikke bliver godkendt og ikke mindst udmøntet som ønsket i en af de otte kommuner, er der tale om en helt ny situation, som beredskabet og den enkelte kommune må forholde sig til, siger borgmester Anette Mortensen i en kommentar. Hun oplyser desuden, at der i øjeblikket ikke er overvejelser om andre beredskabsfællesskaber.

Udgifterne stiger

Stevns Kommunes udgifter har været stigende siden år 2010 og frem til 2017 fra ca. 5,2 mio. kr. til 5,8 mio. kr.

Siden år 2015, hvor Østsjællands Beredskab blev etableret, er Stevns Kommunes udgifter steget med ca. 0,2 mio. kr., hvilket ikke gælder for de øvrige kommuner i det fælles beredskab, fremgår det af forvaltningens materiale til økonomiudvalget.

Når der ses på udgiften pr. indbygger har Stevns Kommune de højeste udgifter med 258 kr. per indbygger, hvilket er over dobbelt så højt som Solrød med 118 kr. per indbygger. Det er måske ikke så underligt hvis man tager Solrøds befolkningstæthed i betragtning i forhold til den mere spredte bosætning på Stevns.

Men de kontante fakta er, at Stevns Kommunes udgifter er steget med ca. ni pct. for hele perioden og 1,3 pct. fra 2015, og der er afsat 5,9 mio. kr. til Østsjællands Beredskab i 2018-budgettet for Stevns.

sky

 

Skriv en kommentar