(Last Updated On: 3. maj 2019)

Ingen sommerhus-beboelse i byzonen

Nicolinelund i Strøby Egede (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Stevns: Skal man kunne bruge et hus, der ligger i byzone, som sommerbolig?

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune sagde enstemmigt nej på sit møde den 30. april.

Omfatter de store byer

Indtil nu har det været muligt at benytte en hver helårsbolig som fritidsbolig, også boliger beliggende i byzone, men med et nyt kommuneplantillæg og en temalokalplan, lukker kommunalbestyrelsen for denne mulighed i Store Heddinge, Hårlev, Rødvig, Strøby Egede, Hellested, Klippinge, Strøby og Valløby inden for byzonen.

Vil bevare bylivet

Formanden for Plan-, Miljø- og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V) fremlagde forslaget med ordene “Vi bliver nødt til at beskytte og friholde byzonerne”.

Borgmester Anette Mortensen (V) tilføjede, at formålet er at få nogle byområder i Stevns Kommune, som er attraktive og i live hele året.

– Risikoen ved at tillade fritidsanvendelse af ejendomme i byzone er, at vi får nogle bymiljøer, som kun er i live en del af året. Byerne i Stevns Kommune skal være attraktive at bo og leve i hele året, og meget gerne med et aktivt bymiljø, og det bliver svært, hvis for mange huse står tomme i de vintermåneder, hvor der måske er det allerstørste behov for nabofællesskab, sagde borgmesteren.

Borgermøde den 14. maj

Kommunalbestyrelsen behandlede dels et tillæg 7 til kommuneplanen, og dels en såkaldt temalokalplan nr. 195 vedrørende helårsbeboelse.

Begge planforslag sendes i høring i otte uger frem til 1. juli i år. I denne anledning inviteres til borgermøde den 14. maj kl. 17-19 i kantinen på Rådhuset i Store Heddinge.

Tilmelding skal ske via stevns.dk

sky

 

Skriv en kommentar