(Last Updated On: 1. februar 2021)

Borgere og politikere har lavet et fælles klimaoplæg

Af Klaus Slavensky

Formanden for det særlige Verdensmålsudvalg, Line Krogh Lay (R) fremlagde udvalgets anbefalinger på kommunalbestyrelsesmødet den 21. januar. Stevns Kommune har produceret en video, hvor udvalgets medlemmer fortæller om arbejdet og visionerne for en klimapolitik på Stevns.

Politik: Udvalget Stevns Verdensmål har netop barslet med en række anbefalinger og en vision for en bæredygtig udvikling i Stevns, der understøtter FN’s Verdensmål.
Den 21. januar blev rapporten præsenteret for kommunalbestyrelsen, som nu indgik i planlægningen af det kommunale arbejde, og specielt i forhold til en boligpolitik.
Det var et ganske særligt udvalg, som den radikale Line Krogh Lay fik lov til at stå i spidsen for.

R: Det var en holdindsats

Det såkaldte § 17,4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte med henblik på at løse en konkret opgave.
Det er Kommunalbestyrelsen, som sammensætter udvalget, og som både kan bestå af medlemmer fra kommunalbestyrelsen og almene borgere. Og ikke mindst inddragelse af ikke-politikere har været til stor gavn for arbejdet.
– Udvalgets arbejde har ikke været løsrevet fra hverken borgerne eller forvaltningen, som det er set i andre kommuner, sagde Line Krogh Lay ved fremlæggelsen, og hun uddybede:
– Arbejdet er sket på baggrund af en grundig borgerinddragelse, så det blev en ’holdsport’, sagde hun.

Bred politisk opbakning

Flere af kommunalbestyrelsens medlemmer hæftede sig ligeledes ved arbejdsformen.
– Borgerne har været dybt engagerede og tilført megen kompetence, kommenterede kommualbestyrelsesmedlem Sejer Folke (Ø), som selv havde deltaget i udvalgets arbejde.
– Jeg vil særligt fremhæve tankerne om byudvikling, for et sådant udvalg kan bruges til at samarbejde på en helt anden måde end vanligt. Det er noget af det mest visionære jeg har set i lang tid, lød hans og Enhedslistens positive dom.
– Nyt Stevns er meget motiveret for at vi får en bedre verden, sagde partiets stifter Mogens Haugaard, og fandt ligeledes, at der var lavet et ”stort og visionært arbejde”.
– Det er et meget dedikeret arbejde fra både borgere og politikere, lad os fastholde momentum, sagde de konservatives Mikkel Lundemann.

Bæredygtig kommune

Line Krogh Lay takkede for opbakningen og overlod herefter rapporten til forvaltningen, der nu skal arbejde videre med, hvordan anbefalingerne omsættes.
– Vi står nu med en række ambitiøse anbefalinger til konkrete og spændende projekter, som kan medvirke til at gøre Stevns til en mere bæredygtig kommune både socialt, økonomisk og miljø- og klimamæssigt. Vi har fået FN’s verdensmål til Stevns, og det synes jeg godt, vi kan være stolte af, sagde Line Krogh Lay.

Se udvalgets video

Forvaltningen vil nu gennemgå de udarbejdede anbefalinger og foretage en vurdering af implementeringen i de enkelte Centre herunder tidsforbrug, ressourceforbrug, proces og eventuel økonomi. Udarbejdelse af en boligpolitik finansieres via anlægsmidler på budget 2021.
På Stevns Kommunes hjemmeside eller på YouTube kan man under søgeordet: »Evaluering af 17-4 Udvalg Stevns 2020: De 17 Verdensmål«, se og høre repræsentanter fra udvalget fortælle om arbejdet og deres visioner for at gøre Stevns til en kommune, som fremmer FN’s Verdensmål.

 

Verdensmålsudvalgets anbefalinger

Udvalgets anbefalinger tager udgangspunkt i de fire visionspunkter, som udvalget præsenterede for kommunalbestyrelsen i december 2019:

I 2030 trives Stevnsborgerne i bæredygtige, drivhus-gasneutrale, grønne boliger. Der er høj aktivitet i de mange sociale, kulturelle og produktive fællesskaber.
I 2030 er naturen på Stevns vildere og bidrager til
optagelse og lagring af drivhusgasser. Naturen er
integreret i kulturlandskabet og i bebyggelserne.
Der er nem og daglig adgang til naturen.
I 2030 er der flere bæredygtige arbejdspladser på Stevns. Samtidig giver offentlig/fælles transport optimale muligheder for bæredygtig drivhusgasneutral transport.
I 2030 er Stevns et eftertragtet læringssted for, hvordan man kan arbejde konkret med verdensmålene.

(Kilde: Stevns Kommune)

Skriv en kommentar