(Last Updated On: 18. maj 2016)

Stevnsbladet beklager at have bragt urigtige oplysninger i artikel om Restaurant Smeralda, Strøby Egede

STEVNS: – I forbindelse med artiklen ”Klage over mad førte til anmeldelse om vold”, der blev bragt på side 5 i sidste uges udgave af Stevnsbladet, viderebragte vi desværre på grund af nogle misforståelser oplysninger, der ikke var korrekte.

I artiklen omtaltes en episode, der havde fundet sted på Restaurant Smeralda i påsken.

Heri fremgik det bl.a., at episoden havde givet anledning til, at en kunde – Jesper Brimer – skulle have været udsat for fysiske overgreb og efterfølgende indgivet politianmeldelse gennem Køge Politi.

Det er en misforståelse, at sagen er blevet anmeldt til politiet. Jesper Brimer har afgivet forklaring, men Køge Politi har ikke har fundet, at der var grundlag for at rejse en sigtelse i sagen.

Derfor vil episoden ikke blive til en sag, der skal gennem retslige instanser.

Vi beklager at have viderebragt de urigtige oplysninger.

Genkender ikke hændelsesforløbet

På baggrund af artiklen fortæller Ali fra Restaurant Smeralda, at han husker episoden, men at han ikke genkender hændelsesforløbet, som det udlægges af Jesper Brimer.

Han fortæller videre, at man har videooptagelser, der viser, at Jesper Brimer blev ”eskorteret” ud af restauranten, efter at han blev bedt om at forlade restauranten flere gange – og helt uden brug af vold.

Siden 2004 har Ali drevet forretning i Køge. Han fortæller, at han aldrig tidligere været udsat for anklage om voldsudøvelse eller i øvrigt foretaget handlinger, der er uforenelige mod hans professionelle virke. Gennem årene har han lagt alle sine kræfter i at drive en professionel forretning med respekt for alle kunder, hvilket også afspejler sig i hans faste kundekreds, hvor han er vellidt.

Ali giver endvidere giver udtryk for, at han føler sig personlig ramt, når der kommenteres på de sociale medier på et uoplyst grundlag, og når der florerer usande rygter om forretningens håndtering af klagesager m.v. Restaurant Smeralda tager hånd om enhver klage, og har ligeledes gjort det i forhold til den konkrete hændelse med Jesper Brimer, hvor personalechefen har opfordret Jesper Brimer til at kontakte forretningen med henblik på at få løst misforståelsen.

Restaurant Smeralda håber, at denne sag nu kan afsluttes positivt for alle parter”, slutter Ali fra Restaurant Smeralda, Strøby Egede.

Skriv en kommentar