(Last Updated On: 31. august 2021)

Nu kan man mødes om Martin A. Hansens forfatterskab og kunst.

Ved Ådalen på Stevns er rejst en mindesten over Martin A. Hansen. Nu åbnes en mindestue på Liselund Højskole. (Foto: Klaus Slavensky)

Litteratur: Landsforeningen Martin A. Hansen, som blev dannet i 2009, og som har til formål at udbrede kendskabet til den stevnskfødte digter, har i sidste uge åbnet en Martin A. Hansen Samling.

Samles på Liselund

Landsforeningen har også etableret en digterrute på Stevns med fortællepunkter ved bl.a. Tryggevælde Ådal, som ofte har været udgangspunktet for mange af forfatterens fortællinger.

Men nu er det højskolen Liselund ved Slagelse, som bliver rammen om landsforeningens seneste formidlingsinitiativ.

– Det var noget, som jeg talte med forhenværende minister Bertel Haarder om for nogle år siden, og da vi har holdt flere foredragsseminarer om Martin A. Hansens forfatterskab på netop Liselund, var det nærliggende at tale med højskoleforstander Mogens Hemmingsen om muligheden for at få en samling på Liselund, forklarer afgående formand for landsforeningen, Ole Juul.

Digterens private effekter

Martin A. Hansen Samlingen er støttet af Trelleborgfonden og får lokaler på Liselund, som både kan bruges til møder, undervisning og studierum.

Samlingen indeholder alle førsteudgaver af Martin A. Hansen, bøger om forfatteren og forfatterskabet samt bøger fra hans eget private bibliotek, bl.a. romaner skrevet af hans samtidige med dedikationer.

Desuden er rummet prydet med en del af de malerier, som Martin A. Hansen selv malede. Det er de færreste, der ved, at Martin A. Hansen også var en habil billedkunstner.

– Dertil kommer ting og møbler fra Martin A. Hansens sidste bopæl, den gamle præstegård i Allerslev, kaldet »Salum«. Af den grund har Samlingen fået navnet ’lille Salum’. Arkivskabene rummer skitser, tegninger, fotografier og private optegnelser. Det er i store træk, hvad Samlingen fysisk indeholder, oplyser Ole Juul, der holdt tale ved indvielsen fredag den 20. august.
sky

Skriv en kommentar