(Last Updated On: 15. april 2016)

16MSB CSStevnshallenStevnshal på ekstraordinært møde

9 politikere har anmodet om ekstraordinær indkaldelse af kommunalbestyrelsen. Mødet finder sted på mandag den 18. april kl. 17.30

Det er Socialdemokraterne v. Lonni Lypart, Steen Nielsen, Henning U. Nielsen, Thomas Overgaard, Steen S. Hansen, De Radikale v. Line K. Lay, Jørgen Gregersen, Enhedslisten v. Jan Jespersen samt løsgænger Bjarne Ø. Rasmussen, som har bedt om det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde.

Anledningen er sagen om Stevnshallen fra Kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2016. Sagen omhandlede Stevnshallen – ”Ændret anvendelse af driftsmidler”; kort sagt ønsker de ni politikere at nogle af de afsatte driftsmidler for 2016, som var budgetteret til den ikke opførte multihal i Rødvig omdefineres til en renoveringsanalyse af den nuværende Stevnshallen, hvilket der ikke var enighed med de øvrige politikere om på mødet den 31. marts. Herudover ønskedes der en helhedsplan for området omkring Stevnshallen.

Beslutningen på kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts blev derfor ved afstemning, at flertalsgruppens 10 medlemmer ønskede at udsætte sagen og afvente det kommende (nu afholdte.red.) budgetseminar i dagene 8. og 9. april 2016. Endvidere ønskede Inge Milbrat, V, at der blev taget en hurtig beslutning umiddelbart efter budgetseminaret.

– Punktet var ikke programsat og blev ikke behandlet på budgetseminaret, hvilket giver en usikkerhed, som skal afklares, således at de økonomiske konsekvenser og omfang kan indarbejdes i det kommende budget 2017, fremfører Steen S. Hansen, gruppeformand for Socialdemokraterne på Stevns og han tilføjer:

– Vi støtter endvidere op om Inge Milbrat i ønsket om en hurtig afgørelse i sagen, og mødet finder som nævnt sted på mandag.

Skriv en kommentar