(Last Updated On: 1. april 2015)

karl peter fortæller
Traktør Karl Peter Andersen fortalte sjove anekdoter på Garderforeningens generalforsamling.

HØJERUPLUND: Traktør Karl Peter Andersen, Traktørstedet Højeruplund kunne underholde de 29 gamle gardere fra Stevns Garderforening, da foreningen holdt sin årlige generalforsaming. Sjove anekdoter og en levende fortælling om at være tjener, hovmester, chauffør, driftsleder i store husholdninger – frem til sit nuværende sted for forpagter og traktør. Karl Peter Andersen har arbejdet steder hvor ord som konduite, honnør og stil ikke kun er forbeholdt kongehuset. Generalforsamlingen bød også på de sædvanlige punkter på dagsordenen den 27. marts og genvalg til bestyrelsen blev: Søren Sørensen, Klippinge (formand), Preben Rasmussen, Lyderslev (fanebærer), Hans Henrik Thyssen, Frøslev (kasserer), Leif Larsen, Strøby Egede (skydeleder) og Lars Juel Clement, Hellested (sekretær/hjemmeside). Formandens beretning beskrev årets aktiviteter, hvoraf en del er mindehøjtideligheder med deltagelse af fanen. Foreningens årlige offentlige foredrag i oktober er altid velbesøgte, og oberst emeritus Lars R. Møller trak fulde huse i oktober måned. Dette års foredrag bliver om Stevnsfortet og Den Kolde Krig. Der blev desuden tildelt 40-årsjubilæumstegn til Peder Ravnshøj og Helge Willumsen samt medlemstegn til Knud Schrøder. Foreningens medlemstal er stabilt og tæller 120 medlemmer.

Skriv en kommentar