(Last Updated On: 21. juni 2021)

Navnenyt: Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland afholdt onsdag den 16. juni en, grundet Covid-19, forsinket 5. maj parade ved distriktets domicil i Skalstrup.

Blandt deltagerne fra Hjemmeværnskompagni Stevns var der to mand, som modtog Hjemmeværnets 40. års anciennitetstegn: Per W. Madsen og Henrik C. Nielsen. Det er et dansk fortjensttegn, indstiftet den 6. september 1988, som af Hjemmeværnsledelsen tildeles medlemmer af Hjemmeværnet, der har gjort frivillig tjeneste i 40 år.

Medaljen er præget i sølv og på adversen er tryk af en egekrans, der indrammer en krydset økse og maskinpistol samt en hånd holdende en fakkel og øverst en kongekrone. På reversen er indgraveret teksten: »For frivillig tjeneste i Hjemmeværnet«. Medaljen er ophængt i et marineblåt krydsbånd med fire smalle hvide striber, to lyseblå striber og en bred grøn stribe.

Skriv en kommentar