(Last Updated On: 29. november 2021)

Stevns: Stevnsprisen 2021 går til arkivleder Erik Allan Mouritzen fra Hellested.

Det blev besluttet på det seneste møde i Folkeoplysningsudvalget, der havde modtaget tre indstillinger af Erik Allan Mouritzen, ud af i alt seks indstillinger.

Erik Allan Mouritzen modtager Stevnsprisen 2021 for hans langvarige indsats og store lokale engagement i foreningslivet i Hellested samt for hans uvurderlige indsats i processen omkring udvikling og fornyelse på arkivet, alt sammen til gavn for mange borgere.

Han har været et kendt ansigt gennem mange år i bl.a. bestyrelsen for Hellested Dagli’Brugs og som formand for Hellested Menighedsråd, hvor han var engageret i restaureringen af Hellested Kirke.

Han er indstillet til prisen af bl.a. bestyrelsen i Stevns Lokalhistoriske Arkiv, hvor Erik Allan Mouritzen har været tilknyttet siden 2003 og fungeret som arkivleder siden 2008.

Stevnsprisen bliver overrakt onsdag den 15. december kl. 17.30-19 i kantinen på rådhuset i Store Heddinge.
sky

Skriv en kommentar