(Last Updated On: 18. januar 2017)

Stevns: De sidste to skoleår har folkeskolerne ï Stevns kommune haft fokus på at arbejde med opstilling af faglige læringsmål ud fra de fælles forenklede mål.

Nu arrangeres en konference den 21. januar i Strøbyhallen, hvor den internationalt anerkendte pædagogiske praktiker og forsker, James Nottingham, fortæller om synlig læring.

– Vi vil gerne give lærere og pædagoger viden og redskaber til hele tiden at udvikle deres praksis, så eleverne får lyst, mod og evne til at lære og udvikle sig hele livet, fortæller skoleleder Dorte Ritz Nissen, og tilføjer:

– For at skabe størst mulig læring, er det vigtigt, at eleverne selv ved og har fokus på, hvad de skal lære, og hvorfor de skal lære det. Det er også vigtigt, at der er fokus på, hvordan den enkelte elev udvikler sig. Det handler altså ikke kun om, hvor gode karakterer eleverne scorer, men i højere grad om, hvor stor progressionen er – hvor stort fremskridt den enkelte elev gør. Vi har de sidste par år arbejdet med at opstille læringsmål for eleverne – for at rette fokus på elevernes læring, og det vil vi gerne blive endnu skarpere på. Det kan James’ motiverende og lærerige foredrag hjælpe os med, slutter Dorte Ritz Nissen.

Synlig læring tager udgangspunkt i professor John Hatties forskning om, hvad der virker bedst i undervisningen. På konferencen fortæller James Nottingham om sine praktiske erfaring og forskning i synlig læring.

Synligt lærende elever:

  • Forstår, at læring er en proces – fokus er på, at de lærer at lære
  • Tør at tage chancer og begå fejl – de ved, at de lærer af det
  • Er nysgerrige og tager en udfordring op – de ved, at de udvikler sig ved at gøre sig umage

På konferencen deltager alle lærere og pædagogisk personale på stevnsskolerne. Herudover er skolebestyrelserne, børneudvalget, Danmarks Lærerforening, BUPL og gæster fra andre kommuner også inviteret.

(Foto: www.jamesnottingham.co.uk)

Skriv en kommentar