(Last Updated On: 21. december 2018)

Stevns og Køges borgmestre kan næsten ikke få armene ned over beskeden om, at en VVM undersøgelse er sat på finansloven.

I arbejdsgruppen fra Strøby og Strøby Egede Borgerforening med støtte fra Nord-Stevns og Endeslev er vi ikke nær så begejstrede.

Ved aktindsigt i Vejdirektoratet (VD) vedrørende trafikrapport ”Ny Stevnsvej” fremgår det tydeligt, at Køge Kommunes forvaltning (økonomiudvalget med borgmesteren som formand) helt bevidst har valgt mange af løsningerne fra, så den nordlige løsning blev så lang og lagt så sydligt, at den blev urentabel.

Og trafiktallene på den sydlige løsning er i rapporten skruet voldsomt i vejret.

Kommunalpolitikerne jubler – den sydlige løsning er den rigtige.

Vi er egentlig ikke misundelige på Hårlev med en vej som erhvervstilskud, men hvis staten lægger 600 mio. kroner i en sydlig løsning, så er løbet kørt.

De to kommuner kan ikke komme de første mange år og bede om penge til en nordlig løsning. I har valgt projekt, kære venner.

Det vil sige, at politikerne totalt svigter de ca. 18.000 bilister fra Stevns, som i dag prøver at komme på arbejde.

Trafikken fra Stevns vokser ifølge VD hurtigere end landsgennemsnittet. I 2025 taler vi måske om cirka 23-24.000 biler på Strandvejen i Køge.

Sydlig Stevnsvej aflaster ikke Vordingborgvej og Ringvejen i Køge med én eneste bil. Ringvejen ses i 2020 anført med mere end 40.000 biler.

MF Jacob Jensen (V) roser i et debatindlæg på Stevnsbladets hjemmeside beslutningen om Ny Stevnsvej på finansloven. Han skulle nok lige tale med kollegerne i Transportudvalget.

De havde i oplægget til VD’s undersøgelse klart anført, at de 3,5 mio. kroner til undersøgelsesgruppen var afsat til at finde en aflastning for Strandvejen og Ringvejen i Køge.

Finansloven ligner et populistisk tiltag forud for valget senest juni 2019.

Sjælland fik fire store vejprojekter, og Jylland fik Lindholm.

I arbejdsgruppen vil vi holde transportudvalget informeret om sagens rette sammenhæng. Ved valget får det udvalg også nye ansigter.

Georg Vad-Nielsen
Åstræde 12
Strøby Egede

Skriv en kommentar