(Last Updated On: 10. august 2021)

Indenrigsministeriet har sendt en sammenlignings-rapport på gaden, der viser, at Stevns Kommune fortsat ligger et godt stykke under landsgennemsnittet med hensyn til udgiftsniveau på administration og ledelse. Men udgifterne er steget med 7,2 procent siden 2017.

Af Erik Nielsen

Stevns: Når Stevns Kommune skal sammenlignes med landets øvrige 97 kommuner, hvad angår udgifter til administration og ledelse, så ligger udgiftsniveauet stadig en del under landsgennemsnittet, når man opgør udgifterne per indbygger. Med et indekstal 100, der er betegnende for landsgennemsnittet ligger Stevns Kommune med et indekstal på 91.

Grafik: Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkenhed

Det viser en rapport, som Indenrigs- og Boligministeriets såkaldte benchmarkingenhed netop har offentliggjort. Men rapporten viser også, at kommunens udgifter er i stigning – således er de samlede udgifter til administration og ledelse i Stevns Kommune steget med 7,2 procent i perioden fra 2017 til 2020 – altså i den periode, hvor de nuværende politikere har haft råderum i Kommunalbestyrelsen.

I 2020 udgjorde kommunernes samlede udgifter til administration og ledelse 54,0 milliarder kroner. Det svarer til 9.261 kroner per indbygger. Og på kommuneniveau har 71 kommuner haft stigende udgifter per indbygger til administration og ledelse fra 2019 til 2020, mens de resterende 27 kommuner har enten holdt udgifterne i ro eller haft et fald.

Tallene for Stevns

I 2017 var udgiften 8.242 per indbygger i Stevns Kommune, mens den i 2020 var steget til 8.838 kroner per indbygger i kommunen. På trods af stigningen er der dog et godt stykke op til de 9.754 kroner, som ministeriets rapport angiver som forventeligt i forhold til de såkaldte rammevilkår, som Stevns Kommune har.

Også når man deler administrationsudgifterne op i tre underpunkter, ligger Stevns kommune under landsgennemsnittet.

Hvad angår administrative støttefunktioner og cheflønninger, så ligger kommuner med en indekstal 95, men med en stigning siden 2017 på 3,7 procent.

Udgifterne til decentrale ledere er steget med 7,9 procent i perioden fra 2017 til 2020, men indekstallet er alligevel kun 83 i forhold til landsgennemsnittet på 100.

Hvis man kigger på udgifterne til kommunalt personale med myndighedsbeføjelser, så har stigningen været på hele 23,1 procent, men alligevel ligger Stevns langt under landsgennemsnittet med nuværende indekstal på 76.

Væsentlig post

»Udgifterne til administration og ledelse er en væsentlig udgiftspost i kommunerne. Det er derfor relevant at følge kommunernes udgifter til netop administration og ledelse tæt. Formålet med opdateringen er at give kommunerne mulighed for at følge sin egen udvikling løbende. Derfor er det også vores ambition, at vi løbende vil lave lignende opdateringer fremadrettet.«

Sådan skriver Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed om baggrunden for deres rapport, hvor de specifikt har undersøgt kommunernes udgifter til administration og ledelse.

Man kan se hele rapporten med bilag på ministeriets hjemmeside.

Skriv en kommentar