(Last Updated On: 5. april 2022)

Generalforsamlingen i Hårlev Borger- og Erhvervsforening fandt sted på Frivllighedscentret. (Foto: Henrik Fisker)

Af Henrik Fisker

Hårlev: Hårlev Borger- og Erhvervsforening har levet et stille liv de seneste to år under corona, og siden den seneste generalforsamling i august har tændingen af byens juletræ – nu foran Frivillighedscentret – været den eneste udadvendte aktivitet.

Onsdag aften i sidste uge havde bestyrelsen indkaldt til generalforsamling, der blev indledt med fællesspisning og afsluttet med et foredrag af Jens Iversen om byens gamle butikker.

Selve generalforsamlingen varede godt 20 minutter. Efter sidste års generalforsamling, hvor den mangeårige formand: Johnny Andersen gik af, har foreningen haft kollektiv ledelse, og med mindre nogen i den nye bestyrelse melder sig til at overtage formandsposten, er der udsigt til, at denne ordning fortsætter.

Hanne Hildebrandt aflagde bestyrelsens beretning og oplyste, at bestyrelsen har været nede på fire medlemmer. Den sædvanlige uddeling af erhvervsprisen er aflyst i år, da der på grund af corona ikke var nogle oplagte emner som modtagere af prisen.

Johnny Andersen kommenterede som den eneste beretningen og regnskabet med en bemærkning om, at foreningen har en formue på 140.000 kroner som følge af manglende aktiviteter. Vi skal jo ikke ende som Hårlevs nye bank, mente han.

Aftenens dirigent: Benny Draaby medgav, at han havde været lidt skeptisk efter sidste års generalforsamling, hvor “en markant formand” var gået, og bestyrelsen blev decimeret.

– Men I virkelighedens verden har I jo klaret det flot, sagde han og motiverede en klapsalve fra generalforsamlingen.

Ved valget til bestyrelsen blev Hanne Hildebrandt, Janne Normand og Johanne Tocager genvalgt og Henrik Larsen nyvalgt, alle for to år. Karsten Wejdemann blev nyvalgt for et år, mens en plads er ubesat. Det samme gælder de to suppleantposter.

Skriv en kommentar