(Last Updated On: 26. november 2019)

Klima- og Energigruppen Stevns drøftede på sit mødeforslag den 20. november, HOFORs og Københavns Kommunes planer om etablering af en vindmøllepark på op til 63 vindmøller 8,5 km nord for Stevns.

Da vi for år tilbage drøftede opsætning af vindmøller på land på Stevns, blev det opgivet på grund af borgeres modstand. Argumenterne imod gik ofte på, at man var helt enig i, at vi skulle erstatte den fossile energi med vedvarende energi, og at vindenergi var godt, men at vindmøller ikke hørte hjemme i Stevns’ skønne natur, men i stedet skulle placeres på vandet.

Nu planlægger HOFOR og Københavns Kommune så at etablere en vindmøllepark på vandet i pæn afstand nord for Stevns og ud for Køge-området. Den vil give strøm til 250.000 husstande og således være et godt bidrag til opfyldelse af det klimamål på 70 procent reduktion, som alle Folketingets partier, med undtagelse af Nye Borgerlige, støtter.

Stevns Kommune har høringsret til planerne, og Klima- og Energigruppen vil opfordre Kommunalbestyrelsen til at udtale sin støtte til planerne.

På Klima- og Energigruppens vegne
Birgit Smedegård Olesen

Skriv en kommentar