(Last Updated On: 23. marts 2017)

Tre lokale udviklingsprojekter, der skal være med til at fremme udviklingen indenfor erhverv, turisme og bosætning, er i år udvalgt til at få støtte fra Udvikling Stevns.

Stevns: Bestyrelsen i Udvikling Stevns, det der tidligere hed LAG, har udvalgt tre lokale projekter, som modtager støttekroner i 2017.

Det drejer sig om nystartede Danish Water Taxi, som har fået tildelt 370.000 kr. Danish Water Taxi vil udbyde oplevelsesprodukter såsom oplevelsesture langs klinten, fiskeri, dykkerture, vandski, frokost- og brunchture.

Bestyrelsen i Udvikling Stevns vurderer, at projektet har gode muligheder for at udvikle sig og dermed skabe nye arbejdspladser i Stevns.

Hårlev Borger- og Erhvervsforening har modtaget 207.000 kr. til en mobilscene samt toiletter i Hårlev Byskov. Udover skabelsen af et naturligt samlingssted for mange nye aktiviteter og kulturoplevelser i området, er forventningen, at det vil bidrage til en stærkere lokal sammenhængskraft samt et mere attraktivt boligområde.

Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening, Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune har de seneste to år været fælles om et projekt, der skal udvikle købstaden, og gøre byen mere attraktiv at bo i og at besøge.

Projektet har i år modtaget 460.000 kr. af Udvikling Stevns til at opføre kalkskulpturer, verdens længste kridttavle, en legeplads, opholdsmøbler i byrummet samt skiltning, der viser de besøgende rundt og synliggør byens mange muligheder, samt de væsentligste turistattraktioner i Stevns.

Ved at arbejde med kridt og naturmaterialer styrkes desuden relationen til Stevns Klint, og hermed understøttes kulturhistorien omkring kridtet også.

Næste frist i 2018

Med uddelingen af støtten til de tre projekter, er der ikke flere midler tilbage i LAG-puljen for i år. Næste ansøgningsfrist for at søge støtte til projekter er derfor først 1. januar 2018.

Læs mere påudviklingstevns.dk

Vil du gerne høre mere om at søge støtte til dit projekt, kan LAG-koordinator Thomas Christensen kontaktes på telefon 30619952 eller koordinator@udviklingstevns.dk.
rmh

Skriv en kommentar