(Last Updated On: 31. oktober 2014)

Café Stevnens Venner vil se dagens lys torsdag den 6. november 2014, når den stiftende generalforsamling starter kl. 17.00 i Café Stevnen
Jette-Balslev

Jette Balslev, Rødvig, har taget initiativet til Café Stevnens nye venneforening. (Privatfoto).

STORE HEDDINGE: Alle er velkomne – formålet er støtte det frivillighedsarbejde som er etableret og som har gjort det muligt at caféen er blevet en aktiv del af bylivet i Store Heddinge.
Café Stevnen har kun eksisteret i ganske få år, men har allerede formået at blive kendt på linie med Snurretoppen, Teaterforeningen og andre frivillighedsforeninger i St. Heddinge. Café Stevnen er med hjælp fra KFUMs Sociale Arbejde blevet et værested, hvor mange forskellige mennesker kan mødes og opleve et fællesskab, som man af mange forskellige grunde ellers  kan være udelukket fra.Økonomien er stram, men det er lykkedes at skabe et rum og nogle aktiviteter, som er til stor glæde for caféens brugere, nuværende og kommende. Ikke mindst et frokosttilbud tirsdag og torsdag og nu også onsdagsmiddag, mandegrupper, billard, strikketorsdag, havegruppe, genbrugsbutik og meget mere.

 Venneforening
Café Stevnen er i det kommende finansår bevilget driftsstøtte fra Stevns Kommune på 500.000 kroner, så hvorfor nu også en venneforening?Jette Balslev, Rødvig, som har taget initiativet til den nye forening siger: ”Uanset en årlig bevilling vil der altid være brug for ekstra støtte og opbakning. I en venneforening kan vi etablere at fast grundlag af kontingentbetalende medlemmer og aktivt arbejde for at støtte Café Stevnens aktiviteter. Dertil kommer at caféen har til huse i et gammelt hus, som er meget dyrt at vedligeholde for slet ikke at tale om f.eks. varmeudgifterne”.

Godt kommunalt samarbejde
Stevns Kommune benytter også Café Stevnens faciliteter.
”Det er gennem et rigtig godt samarbejde med kommunen, at mange borgere, unge som ældre, ensomme og nogle med psykiske eller fysiske handikaps har og kan få glæde af at komme i Café Stevnen. Derfor håber vi også at rigtig mange vil være med til at starte den nye forening op, når vi afholder den første generalforsamling 6. november”, slutter Jette Balslev.
Alle er velkomne til at komme til den stiftende generalforsamling i Café Stevnen, Algade 33 C i St. Heddinge torsdag den 6. november kl.17. Cafeen er vært ved kaffe og kage.

 

 

 

Skriv en kommentar