(Last Updated On: 27. februar 2020)

Med en ny pulje på 60 millioner kroner vil Nordea-fonden tilskynde borgere til at fremme det gode liv i danske småbyer, landsbyer og bysamfund.

(Pressefoto: Nordea-fonden)

Fonde: ’Her bor vi’ er Nordea-fondens nye pulje, som retter sig mod mindre byer og landsbyer med over 200 men under 5.000 indbyggere. Puljen skal anspore lokale ildsjæle til at sætte aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale fællesskab og sammenhængskraften i mindre byer.

Fonden har sat 60 millioner kroner af og regner med at kunne tildele støtte til i alt mere end 100 projekter i løbet af året.

– Vi vil gerne tale de mindre lokalsamfunds drivkræfter op og give liv til de ofte oversete potentialer, som kan samle byen og dens borgere, siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden i en pressemeddelelse.

Fællesspisning og naturlegeplads

Fonden har særligt fokus på, at få flere folk ud i det fri og på at skabe gode rammer for småbørnsfamilier.

– Det kunne for eksempel være den borgerdrevne etablering af en fælleshave for områdets børn eller måltidsklubber til glæde for hele byen, uddyber Henrik Lehmann Andersen.

Også aktiviteter i de lokale beboerhuse, fællesspisninger eller opsætningen af et teaterstykke i forsamlingshuset er eksempler på aktiviteter, Nordea-fonden forventer at støtte.

Fonden opfordrer til, at de lokale foreninger går sammen og tænker nyt og gerne i utraditionelle samarbejder mellem organisationer, foreninger og kommuner.

Hårlev får i marts besøg af Nordea-fonden, som kommer på besøg for at give foreninger og ildsjæle sparring på projektidéer, der kan bidrage til gode liv i mindre bysamfund. Mødet holdes på Stevns Frivillighedscenter tirsdag den 17.marts kl. 16.30.

rmh

Fakta om puljen

 • Puljen kan søges fra 25. februar.
 • Puljen er på 60 mio. kroner
 • Nordea-fonden besøger i marts blandt andet Hårlev for at give foreninger og ildsjæle sparring på projektidéer, der kan bidrage til gode liv i mindre bysamfund.
 • Der er to ansøgningsfrister: 1. maj og 1. august 2020.
 • Til hhv. september og november offentliggøres de mere end 100 støttede projekter.
 • Der kan søges fra 100.000 kr. til 1 million kr. per projekt.
 • Foreninger fra bysamfund på mellem 200 og 5.000 indbyggere kan søge
 • Der er godt 1300 mindre bysamfund i Danmark og de bebos af ca. 1,2 mio. mennesker.
 • Hovedstadsområdet og andre storbyområder, herunder bydele kan ikke modtage støtte.

Om Nordea-fonden:

 • Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål.
 • Hvert år uddeler fonden ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.
 • Fonden uddeler også legater til studieophold i udlandet og tilbyder legatboliger til internationale kapaciteter. Se mere på nordeafonden.dk

Læs mere på Nordea-fondens hjemmeside.

Skriv en kommentar