(Last Updated On: 4. maj 2021)

Med jævne mellemrum bliver landets kommuner ”beriget” med en rapport fra smagsdommerne i Danmarks Naturfredningsforening og Århus Universitet.

Fra skrivebordets statistikker udfyldes et skema, der fortæller om kommunernes tilstand på godt og ondt.

Stevns kommune bliver bl.a. oplyst om, at man har en stor procentdel landbrugsarealer, hvilket i rapporten anses for et minus.

At vi her i kommunen har noget af verdens bedste landbrugsjord, gør åbenbart ikke indtryk på smagsdommerne. Den stevnske muld er i verdensklasse, og bør i videst muligt omfang dyrkes, til gavn for alle. Landbrugsjord er en kostbar resurse, og holder politikernes intentioner, om mere økologi, stik, bliver der brug for endnu større arealer, bare for at opretholde den samme produktion. (Paradokssalt nok giver både økologi og mere naturskov en øget belastning af CO2-balancen).

Jeg vil ærligt indrømme, at jeg fra starten var tilhænger af ”Vognmandsruten”, fordi jeg mener, det er vigtigt for erhvervslivet med en hurtig forbindelse til motorvejsnettet, og fordi ”Vognmandsruten” i stor udstrækning fulgte en eksisterende trafikkorridor. Man kunne jo teoretisk set bare have forbundet Hårlevvejen med Dyndledsvej, og Dyndledsvej med Kannerød. (Vejen over Skrodsbjerg er allerede i dag den korteste vej fra Hårlev til Ringsted, men sikkert ikke den hurtigste, p.g.a. den kringlede vej.)

Hvis en statsvej forudsætter, at man pløjer en ny bred trafikkorridor gennem landskabet, enten nord eller syd om Hårlev, synes jeg, man skal takke nej.

Corona situationen har lært os at arbejde hjemme fra, og at det massive pres på trafikken ikke er en naturlov. Pendlerne har også i stor udstrækning tilpasset kørselstidspunkterne, og køer på motorvejen vil altid kunne forekomme, uanset hvad.

Det er simpelthen uacceptabelt, at Vejdirektoratet mener, det er nemmere at ødelægge landbrugsarealerne, ådalen og biotoperne, end at følge eksisterende vej og jernbane.

Det har taget mange generationer at samle landbrugsarealerne til de rationelt dyrkede marker, der eksisterer i dag.

Sluttelig vil jeg gerne spørge, om der i Stevns Kommune findes politikere, der deler min holdning?

Det vil blive afgørende for, hvor jeg, og formentlig mange andre, vil sætte krydset til kommunevalget i november.

Med venlig hilsen
Sten Sjølund, ”Bovang”
Himlingøjevej 4a
Hårlev

Skriv en kommentar