(Last Updated On: 16. juni 2020)

Er penge til skinner mon på vej?

Rapport peger i retning af nye skinner til Østbanen. Det er jo en god nyhed efter måneders forsøg på at råbe regionen og Regeringen op.

Lokalbanerne er vigtige livsnerver uden for de største byer. Man må ikke undervurdere betydningen af dem. Det bør være en politisk prioritet at sikre fornuftig togdrift i hele landet og i det mindste vedligeholde det eksisterende skinnenet.

Set med økonomisk tunnelsyn, ville det billigste jo være at afskaffe lokalbanerne helt. Den løsning vil naturligvis ikke være samfundsmæssigt ansvarlig, med mindre man ønsker mange flere biler og lukke store områder for fremtidig bosætning og udviklingsmuligheder.

Flere forhold i rapporten taler for at bevare Østbanen som togforbindelse. Lad mig ridse nogle af dem op herunder:

– Det vil tage minimum 6 år at få BRT op at køre. Det vil efterlade strækningen uden hverken tog eller bus i mindst to år og dermed jage flere biler ud på de overfyldte veje. Det er hverken grønt eller hensigtsmæssigt. Der vil også være stor risiko for, at passagererne falder fra og ikke vender tilbage.

– Det er dyrere at etablere busser i eget tracé. Det vurderes at koste i mellem 800 og 900 millioner kr. imod 510 millioner kr. for nye skinner.

– Planerne om samdrift med Lille Syd og tog direkte til Roskilde vil blive skudt i sænk.

– Konklusionen i rapporten er usikker – også i forhold til økonomien. Man har nemlig ikke brugbare erfaringer at bygge på mht. BRT uden for de større byer. Det vil altså være et eksperiment, hvor det kan være svært at forudsige konsekvenserne.

– Fortalerne har forsøgt at markedsføre BRT som en grønnere løsning end toget. Dette modsiger rapporten også, da man med f.eks. batteridrevne tog vil kunne opnå samme effekt. En nærliggende løsning på lidt længere sigt.

Situationen på Østbanen er akut. Trafikken er allerede brudt delvis sammen. Pga. skinnernes tilstand har forringet drift været nødvendig siden december. Alligevel har man spildt dyrebar tid og penge på en undersøgelse frem for at komme i gang med at skifte de nedslidte skinner.

Det er glædeligt, at Regionsrådsformand Heino Knudsen (S), nu ser ud til at ville bevare lokalbanen på skinner. Så afventer vi bare et klart svar fra Transportminister Benny Engelbrecht (S).

Jeg vil tillade mig at være optimistisk på Østbanens vegne.

Line Krogh Lay
Radikale Venstre
Kommunalbestyrelsesmedlem Stevns
Folketingskandidat i Faxekredsen og Køgekredsen

Skriv en kommentar