(Last Updated On: 4. februar 2020)

På borgermødet den 14.1. i Hellested var der klar modstand mod de to foreslåede vejføringer.

En sydlig vejføring vil gennemskære værdifuldt landskab og ikke løse de egentlige problemer, som kommissoriet beskriver – nemlig aflaste trafikken gennem Køge.

Alene vejstykket mellem Klippinge og Hårlev til ca. 250 mio. kr. vil gå tværs gennem Tryggevælde Ådal, som er beskyttet af Natura 2000. I 2008 beregnede ingeniørfirmaet Rambøll, at vejstrækningen vil blive benyttet af 200 biler i døgnet. 12 år er gået, og det vil måske blive 400 biler i dag.

Stevns Kommune er godt klar over den lave trafik og kalder derfor vejen for en udviklingsvej. Vi håber, at kommunen har nogle gode spåkoner. Erfaringerne fra nordjyske motorveje (og andre steder) skræmmer.

Vil staten i øvrigt betale for en ”udviklingsvej”?

Glem derfor alt om en sydlig statsvej og spar de mange mio. kr., som en VVM-undersøgelse koster. Næsten ingen er interesseret i denne vejføring til 600 mio. kr. Hvis der først kommer en sydlig statsvej, vil der aldrig komme en nordlig forbindelse. Og Køges trafikale problemer vil aldrig kunne blive løst. Hvem tør tage ansvaret for det? Så konklusionen må være en nordlig statsvej eller ingen! Køges politikeres arrogante holdning til en nordlig statsvej er velkendt, selv om en nordlig statsvej vil løse de trafikale problemer optimalt og nedsætte støjniveauet på Ringvejen og Sdr. Viaduktvej.

Dertil kommer, at Herfølge vil få en ”gratis” motortrafikvej direkte til motorvejen til glæde for ca. 6.000 biler fra Køge syd (og dertil stevnstrafikken).

Hvorfor har ingen borgere i Herfølge sagt mange tak til en direkte motortrafikvej til motorvejen? Og hvorfor accepterer borgerne i Køge støj og trafikkaos på Ringvejen og Sdr. Viaduktvej?

Ifølge Vejdirektoratet vil en nordlig statsvej genere minimalt, idet alle vejkrydsninger vil foregå som enten over- eller underføringer. Og når Værftsvej lukker for gennemkørsel, og de 4.000 nye beboere er flyttet ind i Sdr. Havn, skal al trafik gennem Sdr. Viaduktvej og Ringvejen. Det kan kun gå galt.

Så kære politikere i Stevns: ha’ is i maven og lad Køge ”stege” i sit eget fedt. Der kommer en ny generation af politikere på et tidspunkt.

Og kære borgere i Køge: selv om I har indført betalingsparkering, sløjfet pendlerparkeringen ved stationen og senest via regeringen fået mere end 1.000 kr. årligt fra hver familie på Stevns i udligning, så elsker vi jer og jeres dejlige by. Men tænk jer om, når krydset skal sættes næste gang.

Erik Larsen
Amtsskrivervej 14
Strøby

Skriv en kommentar