(Last Updated On: 25. februar 2020)

– Og gå tilbage til det oprindelige vejforslag.

Kald den kommende vej “Ny Stevnsvej Nord”, “Vognmandruten” eller “Udviklingsvej” – bare den bliver lagt i det tracé, som de gamle militære planer for en forsyningsvej fra Trafikknudepunktet ved Sydmotorvejen/stop 34 og Slimmingevejen og ind på Stevns over Hårlev til syd for Klippinge.

Som det fremgår af mit høringssvar til VVM VD-STEVNS NS –2019 med supplerende bemærkninger er forslaget nøje beskrevet, og det er dette forslag, man bør koncentrere sig om.

Der er ingen, der kan fortælle, hvorfor Vejdirektoratet er fremkommet med to helt nye forslag til linieføring, og uden at Stevns kommune og de berørte borgere tilsyneladende har været informeret?

Brug ikke flere omkostninger på projekter, som så mange borgere er imod, men inviter borgerne til nye og endelige drøftelser for denne linieføring, og kom så i gang.
Stevns kommune og det nordlige af Faxe kommune mangler i allerhøjeste grad denne vejforbindelse til motorvejen, og den vil helt sikkert aflaste trafikken igennem Strøby Egede og hermed gennemkørsel ved Køge for alle de firmaer, entreprenører og pendlere, som dagligt kører ud og ind af hele Stevns.

Linket http://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2020-02/Svend%20Aage.pdf indeholder fem vedhæftede kort: Generalstabskort med det indtegnede forslag. Her fremgår det tydeligt, hvilke ejendomme der bliver berørt. Med dette forslag, er det ikke nødvendig at ekspropriere boliger og ejendomme, men alene åbne arealer i videst muligt omfang i skellinier. Flere ejendomme vil få betydelig bedre vejadgang til vejanlægget, og de små lokale veje vil ikke blive berørt.

Med venlig hilsen
Svend Aage Hansen
Drosselvej 3
Karise

Skriv en kommentar