(Last Updated On: 9. juni 2020)

Flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen kræver en undskyldning fra oppositionspartierne

I oktober 2019 var der fakkeldemonstration mod byggeri i Ådalen, og borgmester Anette Mortensen (V) modtog over 1.300 protestunderskrifter. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Stevns: I 2019 rasede både en folkelig og politisk debat om naturområdet Ådalen og et påtænkt byggeri.

Der blev afholdt fakkeldemonstration og indsamlet over 1.300 beboerunderskrifter mod byggeplanerne, og sagen blev behandlet flere gange på kommunalbestyrelsesmøder, hvor flertalsgruppen (Socialdemokratiet, Radikale, Venstre og Konservative) stemte modsat oppositionen.

God forvaltningsskik?

Oppositionen består af Nyt Stevns, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, og disse partier var så utilfredse med flertalsgruppens og forvaltningens sagsbehandling, at de klagede til Ombudsmanden i december 2019.

Oppositionen klagede bl.a. over, at ikke alle oplysninger er politisk eller offentligt kendt i sagen ligesom klagerne mente, at forvaltningen og udvalgsformanden er ”i lommen hos en grundejer” og at de havde en ”kammeratlig” omgangstone med pågældende. Endvidere blev der sat spørgsmålstegn om hvorvidt reglerne om god forvaltningsskik er håndteret korrekt i forhold til sagen om udviklingsplanen for Strøby Egede.

Flertallet afviser klage

Ombudsmanden reagerede bl.a. ved at bede kommunalbestyrelsen på Stevns om en udtalelse, og denne blev behandlet på et møde den 28. maj i år.

Flertalsgruppen afviste oppositionens udlægning af sagen, og svarede som konklusion, at „Der er efter kommunens opfattelse ikke sket en overtrædelse af hverken lovgivning eller god forvaltning”.

Nu har de tre oppositionspartier udsendt en pressemeddelelse, hvori de reelt opgiver klagesagen. Der henvises til, at det er lykkes at få Ådals Mark pillet ud af udviklingsplanen, og at de „fornemmer” at planerne om byggeri på Ådals Mark er lagt helt død, i hvert fald i denne kommunalbestyrelses valgperiode. Dette er absolut det vigtigste resultat for os, siger DF, Nyt Stevns og Enhedslisten i deres fællesudtalelse.

„Holdt for nar”

Sejer Folke (Ø): Oppositionen er blevet holdt for nar. (Arkivfoto)

Partierne fastholder dog, at Plan, Miljø og Teknikudvalget bl.a. ikke blev informeret om byggeplaner på Ådals Mark, samtidig med at Strøbyborgere diskuterede udviklingsplanen.

Oppositionen mener desuden, at der ikke har været adgang til alle notater, og at sagsforløbet derfor fremstår „lukket og uklart.”

– Vi håber, at den samlede kommunalbestyrelse vil tage ved lære af dette uheldige sagsforløb, siger Sejer Folke fra Enhedslisten til Stevnsbladet.

– Men det ser svært ud, fordi den udtalelse som flertalsgruppen stemte igennem på kommunalbestyrelsesmødet, ikke tyder på megen selvkritik. Jeg mener stadig, at oppositionen og dermed borgerne er blevet holdt for nar i denne sag”, slutter Sejer Folke.

Kræver en undskyldning

Flemming Petersen (V): Oppositionen bør give en undskyldning. (Arkivfoto)

Striden om hvem som har ret ser dermed ud til at fortsætte, hvilket også fremgår af kommentarer fra formanden for Plan, Miljø og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V):

– Først og fremmest er det trist, at oppositionen fortsætter deres udokumenterede påstande, og i samme åndedrag beslutter ikke at sende deres klage videre til ombudsmanden. For herigennem en gang for alle, at få klarlagt om der er begået fejl i omtalte sag, siger han og fortsætter:

– Oppositionen fremsætter en række påstande, som de ikke kan dokumentere. Påstande som ”hemmelige forhandlinger” og ”tilbageholdelse af oplysninger” blev tilbagevist af kommunalbestyrelsen. Ankestyrelsen afviste at behandle deres klage. Derefter ønskede de, at Ombudsmanden skulle behandle deres klage.

Ombudsmanden sendte den retur til klagerne/oppositionen. I forlængelse af det, må vi derfor bede oppositionen om at beklage overfor forvaltningen som det politiske niveau, for deres udokumenterede påstande, slutter Flemming Petersen.
sky

Skriv en kommentar