(Last Updated On: 2. november 2020)

Se billederne fra weekendens hjemmeværnsøvelse i Stevns (privatfotos):

Stevns: Hjemmeværnskompagni Stevns afholdt i weekenden stor øvelse i Hårlev og Store Heddinge sammen med fire andre kompagnier.

Kompagnierne har været delt op i mindre grupper på 6 til 8 soldater, som har været fordelt ud på rådhuset i Store Heddinge, Hårlev Hallerne, Stevns Hjemmeværnsgård og desuden er dele af øvelsen foregået på Stantek Smede- & Maskinværksted.

– Flere borgere i kommunen har deltaget i øvelsen ved ankomsten til Hårlev Hallerne i forbindelse med afviklingen af deres sport, hvilket har givet ekstra træning til vores soldater og givet mulighed for, at børn og voksne kunne blive fotograferet sammen med dem til gensidig glæde for alle, fortæller kaptajn John Outzen fra Hjemmeværnskompagni Stevns.

Der er under øvelsen blandt andet blevet trænet march, færdselsregulering, bevogtning af vigtige installationer med mere.

Chefen for Landsdelsregion Øst aflagde lørdag soldaterne et besøg for selv at danne sig et indtryk af øvelsen, da den er et led i certificeringen til Hjemmeværnets Beredskabsstyrke.

Beredskabsstyrkens opgaver er blandt andet hurtigt at kunne indsættes til bevogtning af installationer, hvis den aktuelle sikkerhedssituation gør det nødvendigt.

– Vi er rigtig glade for, at borgerne på Stevns har støttet op om øvelsen og deltaget med et smil. Tak til Stevns Kommune, Hårlev Hallerne og Stantek, som har stillet lokaler og områder til rådighed for øvelsen i civilt område. Det er utroligt vigtig for vores muligheder for at uddanne vores soldater i Beredskabsstyrken til at løse opgaver i civilt område, i stedet for et øvelsesområde langt væk fra virkeligheden, slutter John Outzen.

Skriv en kommentar