(Last Updated On: 1. marts 2016)

05MSB CSVenstres bestyrelse 2016HØJERUPLUND: Knap 100 Venstrefolk havde fundet vej til Traktørstedet Højeruplund. Den store interesse for at deltage i vælgerforeningens generalforsamling udmøntede sig også, da der skulle findes kandidater til bestyrelsen. 12 medlemmer markerede deres interesse for at blive valgt ind i bestyrelsen.

Valgt blev: Martin Steen Andersen med 63 stemmer, Karsten Skov med 58 stemmer, Flemming Petersen med 53 stemmer, Inger Brøndsted med 39 stemmer og Vivian Møller Jensen med 34 stemmer. For et år blev valgt Bente Eriksen med 32 stemmer og Karsten Juel med 31 stemmer. Supplanter blev Helle Linder Nielsen med 29 stemmer og Carl Skou med 22 stemmer. Erik Stevns fik tillige 22 stemmer og der foregik derfor lodtrækning mellem Carl Skou og Erik Stevns.

Freddie Larsen og Claus Bennet stillede tillige op til bestyrelsen, men opnåede ikke valg.

Der var genvalg til formand Hans Peter Michaelsen, mens næstformand Lars Juel Clement ikke ønskede genvalg. Han blev dog valgt til revisorsuppleant, mens Poul Helveg Larsen og Bo Boye Andersen blev valgt som revisorer.

Bestyrelsen består ud over de nyvalgte af Hans Peter Michaelsen (genvalgt som formand), Jeppe Kirchhoff Andersen (VU-ungdom), Gert Nielsen og Ole Green Christensen.

Bestyrelsen konstituerer sig den 8. marts.

(Foto: Charlotte Skøtt)

cs

 

Skriv en kommentar