(Last Updated On: 11. april 2019)

Mange mødte op i mandags for at høre mere om planerne for udviklingen af Strøby Egede. (Fotos: Stevns Kommune)

Strøby Egede: Knap 350 engagerede borgere mødte op, da Stevns Kommune mandag aften i sidste uge foldede udviklingsplanen for Strøby Egede ud.

Planen indeholder temaer om blandt andet veje, stier, kystsikring, perspektivområder og bymidten, og på borgermødet havde hvert tema sin egen ’bod’, hvor fagfolk fra kommunen stillede op til spørgsmål og svar.

Og Stevns Kommune oplyser, at spørgelysten var stor i løbet af det fire timer lange møde. Mange havde læst planen og kom med konkrete spørgsmål og forslag til planen ligesom mange også kom med både ris og ros.

Udvalgsformand for Plan, Miljø og Teknik (PMT), Flemming Petersen (V), er godt tilfreds med mødets forløb:

– Mange har overfor mig udtrykt stor begejstring for dagen, der i modsætning til de traditionelle borgermøder, gav bedre plads til den enkeltes spørgsmål og god tid til dialog med kommunens folk. De mange fremmødte viser et stærkt lokalt engagement og mange har givet rigtig gode input til planen, siger udvalgsformanden.

I starten af 2018 satte PMT-udvalget gang i arbejdet med en udviklingsplan for Strøby Egede. Undervejs har der været afholdt to borgermøder for at afklare borgernes visioner for området, og hvor de ser deres by bevæge sig hen langt ude i fremtiden.

Udvikling af bymidten

På trods af den generelt store interesse, fyldte ét emne mere end de øvrige – nemlig fortætning af bymidten. I planen er det beskrevet, hvordan en fortætning af bymidten kan være med til at mindske byspredning og udvikle en egentlig bymidte. Mange af de fremmødte udtrykte bekymring for, om det var planen at kommunen nu ville ekspropriere store del af bymidten og tillade byggeri i 3-5 etagers højde.

– Udviklingsplanen skal sikre en levende og dynamisk by 30 til 40 år ud i tiden, og derfor har vi med afsæt i de afholdte borgermøder valgt en meget visionær tilgang til området. For nogen var det nok lidt for visionært, og vi må nu i forbindelse med evalueringen af gårdsdagens møde se på, om vi kan få tilrettet udviklingsplanen således, at det bliver muligt for den enkelte borger at genkende sin bys fremtid i planen, siger Flemming Petersen.

Udviklingsplanen for Strøby Egede er i høring frem til den 6. maj.

Skriv en kommentar