(Last Updated On: 28. oktober 2020)

Den nuværende skal laves om til boliger

Af Klaus Slavensky

Steen Hansen foran Dagli’Brugsen i Strøby, som lever på »lånt« tid, idet der er planer om at bygge en ny og større længere ud af vejen mod Strøby Egede. (Foto: Klaus Slavensky)

Erhverv: Lovgivning, entreprenørskab og kundebehov er de tre drivkræfter, som i løbet af få år vil give Strøby og omegn en ny og større Dagli’Brugs.

Det er blot to år siden, at brugsuddeler Steen B. Hansen kunne iklæde sig rollen som bygherre og præsentere seks nye rækkehuse med varmepumpe, der er bygget efter EU’s klimamål 2020.

Disse boliger blev straks udlejet, og der er op mod 30 på venteliste, så det med at bygge boliger til Brugsens kunder er så god en idé, at Steen Hansen og bestyrelsen i Dagli’Brugsen i Strøby vil gentage succesen.

Kølemaskiner udskiftes

Denne gang er ambitionen at bygge en hel ny brugs, som nærmest fordobler det nuværende butiksareal på 500 kvadratmeter.

– Baggrunden er, at vi senest i 2030 skal udskifte vores kølemaskiner, som drives på Co2, det kræver loven, forklarer Steen Hansen, og oplyser, at det vil koste en investering på alene 4,5 mio. kroner til nye kølemaskiner.

– Når vi bor i et udviklingsområde som Stevns, så begyndte vi at tænke på det rigtige setup, og det er at gå fra at være en suppleringsbutik til et mindre supermarked, lyder det fra Steen Hansen.

Brugsens bestyrelsen holdt et fremtidsseminar for halvandet år siden, og nu skal de nye idéer testes overfor medlemmerne, noget som corona-restriktioner har gjort besværligt, da afholdelse af et større møde er vanskeligt i øjeblikket.

Politisk velvilje

Steen Hansen og bestyrelsen har kig på en grund lige udenfor Strøby i retning mod Strøby Egede og Køge.

De sidste tegninger fra arkitekten er på plads, og der er blevet givet ”håndslag” fra grundejeren, som Steen Hansen kalder det.

– Det er sundt for byen, og oplandet, at få en større butik. Demografien viser, at der kommer flere og flere unge til Stevns. Vi er i dialog med kommunen og skal have afdækket forhold om bl.a. lokalplaner, siger han.

– Udvikling hænger sammen med at der er et sted at handle, så vi håber på velvilje fra kommunen, understreger han.

Formanden for Plan, Miljø og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V) bekræfter til Stevnsbladet, at han er informeret om de overordnede planer.

– Det er jeg positivt indstillet overfor, og vi glæder os til at se på det i udvalget, siger han og uddyber:

– Hver gang et areal, f.eks. et landbrugsareal, skal ændres, så skal det indgå i kommuneplanen, hvis ikke det allerede er indskrevet, og derefter i lokalplaner. Vi skal i 2021 i gang med at revidere kommunalplanen, så teknisk er det muligt at få byggeplanerne i Strøby med, slutter han.

150 års jubilæum

I netop 2021 kan Dagli’Brugsen i Strøby fejre sit 150 års jubilæum, som en af de ældste brugsforeninger i landet.

– Vi gør hele 2021 til et jubilæumsår og det bliver nok startskuddet på vores udviklingsplaner, siger Steen Hansen, der bl.a. fortæller at den nye brugs vil få en delikatesse med bl.a. ost, pålæg, sandwich og salater.

– Tiden med corona har givet en større omsætning på især pålæg og brød, fordi mange virksomhedskantiner er lukket, folk arbejder hjemme og derfor er de gammeldags madpakker kommet tilbage.

Miljøvenlige boliger

Men hvad så med den ’gamle’ brugs?

– Vi har i flere år gået på to stærke ben, forretningen og boligudlejning, som stort set giver samme indtægt. Så den nuværende butik skal enten ombygges til lejligheder eller rives ned og så bygges der nye attraktive boliger, som er miljøvenlige.

Strøbybrugsens boligbyggeri i 2018 har bl.a. inspireret til tilsvarende brugsbyggeri på Fyn, og selveste hovedorganisationen Coop vil anlægge en hel by i Albertslund i løbet af de næste ti år.
Så Steen Hansen og Strøbybrugs er nogle virkelige firstmovere og iværksættere? Men den ros afværger den driftige brugsuddeler behændigt:

– Historisk har uddeler og kommiser ofte boet ovenpå butikken. Men jeg kan godt lide at være entreprenør og udvikle projekter, erkender Steen Hansen og forklarer, at det er mere miljøvenligt at bygge nyt, som også er nemmere at udleje.

Respekt for byen

Der er endnu ikke en nøjagtig tidsplan, og lovkravet træder først i gang i 2030.

– Vi når det, og mon ikke der sker noget i 2023-24? Vores visioner skal nok blive realiseret, fastslår Steen Hansen.

– Men vores kunder og medlemmer skal være med i processen. Den dialog skal vi først tage, men jeg er sikker på at vi får en ny, flot butik, men vi skal ikke bygge et monument med et flere meters højt glastårn. Vi har respekt for byen og den nye forretning skal falde ind i miljøet og bybilledet, slutter han.

Skriv en kommentar