(Last Updated On: 3. maj 2019)

Glad generalforsamling

Den nye radikale generation på Stevns, her personificeret af Sofus Søltoft Christensen (tv), dernæst politikeren Line Krogh Lay og formanden Bjarne Hendricksen.
(Privatfoto)

Politik: Foråret har været præget af partiernes og foreningernes generalforsamlinger, og den 28. april var det så det Radikale Venstres tur til at gøre årsstatus.

Ros til Line Krogh Lay

Formanden Bjarne Hendrichsen tog fat på en grundig beretning, der indledningsvis fremhævede partiets medlem af kommunalbestyrelsen Line Krogh Lay.

På trods af, at Radikale mistede en plads ved sidste kommunalvalg, talte formanden om medlemsfremgang, og at 2018 havde været et godt år for de radikale.

– Det skyldes primært Lines engagerede, vedholdende, visionære og grundige arbejde, der har givet os tydelig indflydelse på den førte politik i Stevns kommune, lød rosen fra Bjarne Hendrichsen.

Radikal engagement

De 21 radikale medlemmer på Stevns er ganske godt involveret i det lokale arbejde, fremgik det af formandens beretning.

Af kommunale udviklingsprojekter og aktiviteter, som har radikale hjælpende kræfter er bl.a. musikskolen, Folkeoplysningsudvalget, LAG/Udvikling Stevns, Mødestedet Snurretoppen, Stevns Fyr, KLIM – tværpolitisk klimagruppe Headspace, Frivillighedscenteret, Horisonten STU, Danmarks naturfredningsforening, Rytterskolen og Foreningen Martin A Hansen og forskellige politiske udvalg.

Kommunalpolitisk retning

Og så er der naturligvis politikeren Line Krogh Lay, som i år også blev radikal folketingskandidat.

Hun står i spidsen for et helt særligt §17 stk.4-udvalg, som skal arbejde med at implementere FN’s 17 verdensmål på Stevns. Hun afholdt en kommunalpolitisk orientering, hvor hun bl.a. roste samarbejdspartnere i flertalsgruppen på rådhuset: Socialdemokratiet, Venstre og Konservative.

– Vi kan ikke kun spare os til bedre økonomi. Vi er nødt til at gå på to ben og investere i fremtiden. Vi er også nødt til at tage en diskussion om, hvor den nedre grænse går med hensyn til kommunens serviceniveau på de mest borgernære områder, sagde Line Krogh Lay blandt andet, og fremhævede desuden, at der er kommet øget fokus på kulturen, erhverv- og arbejdsmarkedspolitikken, naturen og miljøet.

Bekymring og overskud

Både formandsberetning og den kommunale orientering blev mødt med applaus og taget til efterretning, men i diskussionen om det forestående landsvalg blev der udtryk bekymring for at fokus blev rettet mod indvandrerspørgsmålet fremfor vigtigere emner som klima, herunder klimaflygtninge.

Regnskabet viste et overskud på 6.659 kr., og gik lige så glat igennem som valg til bestyrelse.

Formand, Bjarne Hendrichsen blev genvalgt. Tyge Birk og Bjørn Hansen blev valgt for to år, og bestyrelsen fik bemyndigelse til at supplere med suppleanter.

Fremtidens fokus

Formanden sluttede sin beretning med bud på fremtidige fokusområder, som bl.a. omfattede afholdelse af politiske debatter, arbejde med differentieret bosætningspolitik, uddannelse for børn, unge og voksne, grøn klima- og energipolitik, og fokus på en økonomisk veldreven kommune.

Der var heller ikke meget “Ja, tja, bum, bum, bum”, da den lokale folketingskandidaten sluttede med dette optimistiske kampråb:

– Jeg er blevet spurgt, om jeg bliver siddende i Kommunalbestyrelsen, hvis jeg bliver valgt ind i Folketinget. Svaret er ubetinget ja! Jeg er stevnsbo, og jeg har tænkt mig fortsat at knokle for, at det kan være en kommune, vi er stolte af at bo i, klang det fra Line Krogh Lay.

sky

 

Skriv en kommentar