(Last Updated On: 11. juni 2018)

Stevns: Der var ros fra flere sider, både til plejecenterplanen og til udvalgsformanden for Social og Sundhed, Henning Urban Dam Nielsen (S), da kommunalbestyrelsen på seneste møde skulle godkende den reviderede plejecenterplan.

Planen giver blandt andet plejecentre i alle fire udviklingsbyer, og byggeriet af det nye plejecenter i Store Heddinge fremskyndes, så det står klar medio eller i slutningen af 2020. Til gengæld bliver udvidelsen af Egehaven og Hotherhaven udskudt.

Planen – der har opnået positive høringssvar fra såvel Ældrerådet, Handicaprådet og medarbejdere – blev godkendt af 15 af de 17 deltagende kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Thomas Overgaard (S) og Jacob Panton Kristiansen (V) havde meldt afbud til aftenens møde.

Kun Dansk Folkepartis to kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte imod og fik ført til protokols, »at der også skal sker en vurdering af de vilkår, som tilbydes de ældre, der har et ønske om alternative boformer m.v.«

Desuden bad Varly Jensen om en oversigt over anlægsomkostningerne:

– Der står ikke et ord om økonomi. Som folkevalgte har vi pligt til at vide, hvad det kommer til at koste, sagde Varly Jensen og argumenterede blandt andet for, at de foreslåede 60 nye pladser i Store Heddinge alene vil beløbe sig til én million kroner pr. plads, altså 60 mio. kr.

– Det kommer ikke til at koste 60 millioner kroner. Der var jo prioriteret anlæg til udvikling af Egehaven og Hotherhaven i forvejen. Der er tale om den samme økonomi, som for den gamle plejecenterplan med minimale ændringer, sagde Henning Urban Dam Nielsen.

Udvalgsformanden lovede endvidere, at udvalget vil arbejde videre med alternative boligformer til ældre.
rmh

Høringssvar fra Ældrerådet

Ældrerådet har behandlet forslagene og har i sit høringssvar anført:

 

  • Ældrerådet kan anbefale det af Social- og Sundhedsudvalget behandlede ændringsforslag til ny plejecenterplan.
  • Rådet konstaterer, at forslaget indeholder plejecenterpladser i byområderne Strøby Egede, Hårlev, Store Heddinge og Rødvig og er enig heri.
  • Forslaget indeholder tillige en god tidsmæssig kontinuitet 2018 – 2025 vedr. ændringerne for de forskellig plejehjem, hvilket kan betyde en rolig overgang for personale som for beboere.

 

Skriv en kommentar