(Last Updated On: 17. januar 2022)

Under parolen: “Vores farvand – Ikke jeres losseplads” blev der i weekenden demonstreret imod Lynetteholmprojektet, hvor over 2 millioner kubikmeter slam skal dumpes i Køge Bugt.

 

København/Køge Bugt: Der var i lørdags arrangeret stor protestsejlads i København mod Lynetteholmprojektet. Demonstrationen foregik både til lands og fra vandsiden, og såvel bådejere som borgere og forskellige organisationer var mødt talstærkt op.

Demonstranterne på land stod i timevis i kulden på Inderbroen i København og modtog sejlerne med vinken, klapsalver, bannere og kampråd, når de bådene ankom. (Foto: Kim Rasmussen)

De mange fremmødte demonstrerede imod dumpningen af 2,3 millioner kubikmeter forurenet slam, også kaldet gytje, som dumpes i Køge Bugt ifm. Københavns Kommunes udvikling af en ny bydel: Lynetteholmen, der samtidig skal fungere som kystsikring.

Der var omkring 150 både, som fra forskellige havne sejlede ud til Oceankaj i København, hvor den kunstige halvø Lynetteholm er planlagt placeret. Derfra sejlede de mange både – som var vidt forskellige af type og størrelse: fra fiskekuttere til lystbåde – gennem Københavns Inderhavn mod Knippelsbro til Fisketorvet og retur til Oceankaj. Også havkajakker deltog i protestsejladsen.

Der var endvidere mange mennesker på land på Københavns broer, både fra Stevns og andre kommuner i Køge Bugt, og mange af dem mødtes ved Inderhavnsbroen mellem Nyhavn og Christianshavn, hvor bådene sejlede igennem ved middagstid.

Fotoene her er taget af lokalpolitiker i Stevns Kommune, Line Krogh Lay (R), som var med på en lille åben båd, hvor bl.a. også DR1 var ombord for at filme og interviewe. Båden er ejet af fritidsfisker Nikolaj Kolding, som også var arrangør af protestsejladsen. (Foto: Line Krogh Lay)

Slammet er ‘kun’ delvist forurenet

Lynetteholm skal stå færdig i 2070 og her skal dels være en hel bydel med boliger til 35.000 beboere samt erhvervsbygninger til et stort antal arbejdspladser. For at etablere den kunstige halvø skal den såkaldt gytje graves op fra havbunden, sejles væk og dumpes i Køge Bugt. Bundslammet er nemlig for blødt og skal erstattes af sand.

Bygherre er By & Havn, som tidligere har oplyst, at kun en mindre del af gytjen er så forurenet, at den deponeres på Refshaleøen. Resten skønnes ’kun’ at være delvist forurenet, hvorfor det ifølge bygherren godt kan dumpes i Køge Bugt. Det sker på to udpegede klappladser, den ene af disse ligger cirka 10 kilometer øst for Stevns Klint.

Klappladserne, altså der hvor slammet skal dumpes i havet, hedder hhv. KBH Nordhavn A og KBH Nordhavn B. De ligger begge i Køge Bugt mellem Sverige og Danmark. (Illustration: By & Havn)

Dumpningen er allerede påbegyndt, første gang var natten til torsdag den 6. januar i indeværende år, hvor 500 kubikmeter slam blev dumpet.

Planen er, at dumpningen sker frem til slutningen af marts 2022 og så igen i vinterhalvåret 2022/23.

Ingen klagemuligheder

En miljøvurdering har slået fast, at det kun vil medføre begrænsede skader på miljøet at dumpe slammet ud for Køge Bugt. Rapporten er fra flere sider dog blevet kritiseret for ikke at vise det fulde billede af konsekvenserne ved byggeriet.

I oktober sidste år udstedte transportminister Benny Engelbrecht en bekendtgørelse, der lukker ned for den klageadgang, som borgere og organisationer normalt har til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Bekendtgørelsen sætter otte loves klageinstanser ud af spil under hele anlæggelsen af Lynetteholm: Byggeloven, lov om naturbeskyttelse, lov om vandforsyning mv., lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om råstoffer, lov om forurenet jord samt lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Et flertal på Christiansborg har godkendt, at slammet kan dumpes i havet nær Køge Bugt. I juni sidste år stemte S, V, SF, R, DF og LA for anlægsloven for Lynetteholm. Byggeriet har siden vedtagelsen i Folketinget været indklaget af Klimabevægelsen til EU-Kommissionen, som dog afviste klagen den 12. november sidste år.

Mandag den 17. januar blev så det første spadestik til den kunstige ø Lynetteholm i Københavns Havn blevet taget. Det var transportminister Benny Engelbrecht (S), Københavns Kommunes overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), og den administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro, som gravede de første huller til byggeriet af Lynetteholm. Før de kunne stikke spaderne i jorden måtte politiet dog tilkaldes for at fjerne en demonstrant, som havde lagt sig på det stykke jord, hvor de første spadestik skulle tages.
rmh

Sådan vil den kunstige halvø Lynetteholm se ud, når den er færdigetableret med boliger og erhvervsbyggeri. (Illustration: By & Havn)

Skriv en kommentar