(Last Updated On: 15. juni 2016)

DrikkevandSTORE HEDDINGE: Gennem nogle måneder har Store Heddinge vandværk kunnet konstatere en stærk forøget udpumpning af vand fra vandværket.

Vandværket har i perioden haft adskillige undersøgelser i gang for at identificere årsagen.

– Natlige områdeundersøgelser og fjernaflæsning af forbrugernes vandmålere har ikke kunnet give nogen forklaring på årsagen til den formodentlige lækage. Der har dog været et stigende forbrug hos et lille antal forbrugere, men tilsammen slet ikke i en størrelsesorden, der modsvarer vandtabet, oplyser vandværkets næstformand, Viggo Nielsen.

Ved et ledningsbrud et eller andet sted vil vandet normalt komme op af jorden. En anden mulighed er, at vandet i stedet løber ind i defekte kloakrør eller ned i de mange sprækker, som er i undergrunden. Kloakselskabet (KLAR Forsyning) har dog ikke konstateret øget tilløb af vand til deres målestationer.

Nu spørger vandværket derfor vandforbrugerne, om de eventuelt kan have nogle observationer omkring vand på usædvanlige steder, mærkelige lyde i vandrør og kloakker eller andet mistænkeligt, som måske kan hjælpe med at opspore lækagen.

Man kan ringe til 40506517 eller maile til storevand@storevand.dk.

– Det er af stor betydning at få stoppet denne mer-udpumpning, da der skal svares afgifter til staten af en del af merudpumpningen – og der er kun vandforbrugerne til at betale, siger næstformanden.

 

Skriv en kommentar