(Last Updated On: 1. marts 2019)

De store sten forhindrer, at biler parkeres på flise- og græsarealerne foran legepladsen i Højerup. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Højerup: Nogle store kampesten blev i forrige uge lagt på græs- og flisefelterne mellem træerne foran legepladsen i Højerup by. Ingen af landsbyens beboere kendte tilsyneladende årsagen til stenenes ankomst, hvilket afstedkom en del diskussion i flere facebookgrupper.

Som flere også gættede på, er det Stevns Kommune, som har placeret de store sten.

– Vi har fået en del henvendelser om, at der holder biler parkeret mellem træerne. Det er ulovligt, og derfor har vi rådført os med politiet om, hvad man kan gøre, og de har anbefalet denne løsning, fortæller Jacob Asbjørn Jacobsen, der er leder af Vej og Materielgård i Stevns Kommune.

Udover at være ulovlige parkeringer, beskadiger de parkerede biler også træernes rodnet, og fliserne, som er lagt i det felt, der er tættest på busstoppestedet og den nye cykelparkering, bliver ødelagt.

– Og så giver det også en udfordring, når de parkede biler bakker ud og ind, for oversigtsforholdene er ikke optimale, forklarer Jacob Asbjørn Jacobsen.

Der er også kommet en spærring i græsfeltet foran lågen ind til legepladsen, men stenen burde være placeret, således at kommunen græsslåmaskine kan passere uden problemer, oplyser Vej og Materielgårdens leder.

– Ellers må vi rykke den eller flytte den og sætte en anden form for spærring op i stedet, slutter han.
rmh

Skriv en kommentar